Aktualności

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

09.01.2018 autor: UM Łęczyca (mg)

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

09.01.2018 autor: UM Łęczyca (mg)

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Kolejne atrakcje 26 Finału WOŚP w naszym mieście!

Kolejne atrakcje 26 Finału WOŚP w naszym mieście!

09.01.2018 autor: UM Łęczyca (mg)

Czy widząc leżącego na ulicy nieprzytomnego człowieka udzielilibyście Państwo pierwszej pomocy? W naszym kraju obowiązek udzielenia pomocy reguluje prawo, a za jej zaniechanie, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Jednak wielu z nas zadaje sobie pytanie, jak w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, pomóc, by nie wyrządzić krzywdy?