Aktualności

Garść najnowszych informacji ze sztabu miejskiego WOŚP!

Garść najnowszych informacji ze sztabu miejskiego WOŚP!

10.01.2018 autor: UM Łęczyca (mg)

Przypominamy, że do niedzieli zbierane są przedmioty, które zostaną wystawione na licytację podczas 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do piątku można je przynosić do Urzędu Miejskiego, natomiast w sobotę i niedzielę bezpośrednio do sztabu!

To będzie dobry rok!

To będzie dobry rok!

10.01.2018 autor: UM Łęczyca (mg)

Dziś w sali widowiskowej Domu Kultury odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Kombatancki Związek Dzieci Wojny w Łęczycy. Składanie życzeń noworocznych oraz dzielenie się opłatkiem stało się już tradycją stowarzyszenia. Co roku jego członkowie zapraszają przedstawicieli władz miasta i powiatu, a także zaprzyjaźnionych organizacji, by w świątecznej atmosferze porozmawiać o pomysłach i planach, których nie brakuje.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

10.01.2018 autor: UM Łęczyca (mg)

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej (Zarządzenie Nr 120.12.2018 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 10 stycznia 2018 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej) Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817; z 2017r. poz. 60,573,1909) do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w w/w konkursie ofert.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

10.01.2018 autor: UM Łęczyca (mg)

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Zarządzenie Nr 120.11.2018 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817; z 2017r. poz. 60,573,1909) do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w w/w konkursie ofert.