Aktualności

Spotkanie autorskie z Anną Brzezińską

Spotkanie autorskie z Anną Brzezińską

05.10.2018 autor: UM Łęczyca (mk)

Dyskusyjny Klub Książki przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy zaprasza na spotkanie autorskie z Anną Brzezińską – pisarką, mediewistką, wydawczynią. 

Komisja Wspólna Rady Miejskiej w Łęczycy

Komisja Wspólna Rady Miejskiej w Łęczycy

04.10.2018 autor: UM Łęczyca (zs)

Zawiadamiam, że w dniu 04 października 2018 r. (czwartek) o godz. 16°° odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej pod przewodnictwem Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 1. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 2. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 3. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 4.

Zaproszenie do składania propozycji zadań priorytetowych

Zaproszenie do składania propozycji zadań priorytetowych

03.10.2018 autor: UM Łęczyca (mk)

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019”. W związku z tym zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność  pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne na terenie Miasta Łęczyca i na rzecz mieszkańców miasta, do składania propozycji zadań priorytetowych i form współpracy pozafinansowej w 2019 roku, w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), o ile zadania te są zadaniami gminy.

02.10.2018 autor: UM Łęczyca (zs)

Dobiegł końca remont pracowni plastycznej w łęczyckim Domu Kultury. Modernizacja była możliwa dzięki pozyskanym środkom finansowym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 28

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 28

02.10.2018 autor: UM Łęczyca (zs)

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr /1 Obszar: województwo łódzkie – powiat łęczycki Ważność: od godz.06:00 dnia 03.10.2018 do godz.17:00 dnia 03.10.2018 Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h z zachodu i północnego zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% Uwagi: Brak. PCZK w Łęczycy