Aktualności

Spotkanie noworoczne osób niewidomych

Spotkanie noworoczne osób niewidomych

18.01.2018 autor: UM Łęczyca (mg)

Dziś w sali widowiskowej Domu Kultury w Łęczycy odbyło się spotkanie noworoczne członków Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Łęczycy. Wzięła w nim udział wykonująca zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca Monika Kilar-Błaszczyk.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łęczycy informuje

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łęczycy informuje

18.01.2018 autor: UM Łęczyca (mg)

W związku z aktualnymi warunkami atmosferycznymi i opadami śniegu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  w Łęczycy przypomina o obowiązku utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym, zapobieganiu przeciążenia konstrukcji zalegającym na dachach śniegiem, powstawaniu sopli, zlodowaceń i nawisów śnieżnych i systematycznego odśnieżania dachów na obiektach budowlanych – zwłaszcza tych o dużych powierzchniach połaci dachowej.

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

17.01.2018 autor: UM Łęczyca (mg)

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.