• Polecane

  Staropolski Jarmark Bożonarodzeniowy w Łęczycy

  Po raz pierwszy w naszym mieście! Z nieukrywaną przyjemnością zapraszamy na Staropolski Jarmark Bożonarodzeniowy, który będzie mieć miejsce na Placu Tadeusza Kościuszki w dniach 21-23 grudnia. Właśnie w te dni łęczycka Starówka pełna będzie świątecznej atmosfery i wprowadzi nastrój radosnego wyczekiwania. Na jarmarku będą stoiska handlowe, karczma, konkursy, pokazy oraz wiele innych interesujących atrakcji. Jarmark Podczas Bożonarodzeniowego Jarmarku motywem przewodnim będzie styl staropolski. Na stoiskach handlowych do nabycia będą produkty regionalne, a w karczmie tradycyjne wypieki jak np. podpłomyki. Nie zabraknie również bigosu, pierogów czy grzanego wina. W namiocie szlacheckim do obejrzenia będzie wystawa wyposażenia, broni oraz strojów, w których będzie można zrobić pamiątkowe zdjęcia. Miłośnicy numizmatyki z kolei będą mogli wybić pamiątkowe, historyczne monety. Z kolei w namiocie XVII-wiecznego kata-starosty ustawione będą dyby, pręgierz i pień katowski, również dostępne jako elementy pamiątkowych fotografii. Skoro jarmark będzie mieć miejsce tuż przed Bożym Narodzeniem, nieodłącznym elementem będzie postać św. Mikołaja oraz jego sań. W centralnym miejscu ustawiona będzie instalacja świąteczna, a w określonych porach św. Mikołaj w towarzystwie śnieżynek będzie pozował do pamiątkowych zdjęć. Ponadto, dzieci będą mogły z bliska przyjrzeć się pakowalni prezentów oraz zwiedzić krainę elfów – specjalną strefę organizowanych zabaw zręcznościowych, manualnych oraz plastycznych. Dzieci pragnące zimowych szaleństw również znajdą ich namiastkę, a to za sprawą multimedialnych sportów zimowych – Wii Sports – dzięki którym będą mogły wziąć udział w skokach narciarskich czy slalomie. Pokazy artystyczne Nie samym jadłem i napitkiem człowiek staropolski żył. Duszę i umysł też trzeba nakarmić i właśnie za tę część odpowiedzialne będą pokazy artystyczne. W programie między innymi tańce narodowe w wykonaniu tancerzy historycznych czy koncert kolęd. Nowością będzie również pokaz rzeźbienia w lodzie, a jeśli ktoś poczuje chłód od tej lodowej atmosfery, będzie mógł – w ramach ocieplenia - obejrzeć unikalny pokaz świątecznego Teatru Ognia w wykonaniu śnieżynek i św. Mikołaja. Staropolski Jarmark Bożonarodzeniowy będzie mieć miejsce w dniach 21-23 grudnia na Placu Tadeusza Kościuszki.
  czytaj więcej
  Staropolski Jarmark Bożonarodzeniowy w Łęczycy
 • Polecane

  28. Finał WOŚP

  Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej – taki cel przyświeca 28. finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 12 stycznia 2020r. Wciąż można rejestrować sztaby, a my mamy przyjemność poinformować, że sztab przy Urzędzie Miejskim w Łęczycy został oficjalnie zarejestrowany. Macie interesujący pomysł? Chcecie urozmaicić finał WOŚP i pobić ubiegłoroczny rekord, w którym zebrano ponad 40 tys. zł? Czekamy na Wasze zgłoszenia i propozycje dotyczące organizacji tego wyjątkowego wydarzenia. Szefem sztabu, legitymującego się numerem 5578, jest kierownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu pani Wioletta Stefaniak. Jeśli chcesz wziąć aktywny udział w zbliżającym się wielkimi krokami finale, zapraszamy do kontaktu w Urzędzie Miejskim lub pod numerami telefonu:  24 721 03 43 lub 510 104 976.
  czytaj więcej
  28. Finał WOŚP
 • Polecane

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.)     1. STYCZNIA 2019 R. Z MOCY PRAWA NASTĘPUJE PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
  • Nie jest wymagany wniosek.
  • Zaświadczenie zostanie wydane i doręczone z urzędu.
  2. JAKIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ PODLEGAĆ PRZEKSZTAŁCENIU? Przekształceniu będą podlegać jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie   z budynków mieszkalnych. 3. ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU OTRZYMA KAŻDY UŻYTKOWNIK WIECZYSTY Z URZĘDU.
  • Zaświadczenie wydane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (tj. od dnia 1 stycznia 2019 r.) i przesyłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków lub inny adres na który doręczana była korespondencja dotycząca użytkownika wieczystego.
  • Zaświadczenie będzie przesłane do Sądu, który na tej podstawie ujawni w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości. Od wniosku o wykreślenie wpisu roszczenia o opłatę z działu III księgi wieczystej Sąd pobiera opłatę w wysokości:
  – 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej - 75 zł – w pozostałych przypadkach. Ponadto zaświadczenie będzie przesłane do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków. 4. CHCĘ OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE WCZEŚNIEJ CO MAM ZROBIĆ?
  • Zaświadczenie może być wydane na wniosek:
  • w terminie 4 miesięcy od dnia jego złożenia;
  • w terminie 1 miesiąca jeżeli wydanie zaświadczenia jest uzasadnione potrzebą dokonania czynności prawnej.
  • Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.
  • Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy w Banku Pekao S.A. Nr: 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy z dopiskiem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu”.
  5. JAKA BĘDZIE WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE?
  • Opłaty za przekształcenie będą wnoszone przez okres 20 lat od dnia przekształcenia.
  • Opłata roczna za przekształcenie stanowi kwotę dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie będzie równa opłacie, która jest należna w 3 roku od aktualizacji.
  • Po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności właściciel może zgłosić zamiar jednorazowego wniesienia opłaty, w każdym czasie trwania obowiązku jej wnoszenia.
  6. NIE DOSTAŁEM ZAŚWIADCZENIA, CZY MAM WPŁACAĆ OPŁATĘ W ROKU 2019?
  • Nie uiszczamy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Uiszczamy natomiast opłatę za przekształcenie.
  • Opłatę za przekształcenie za rok 2019 r. można wnieść do dnia 29 lutego 2020 r., natomiast opłatę za 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.
  • Opłata za przekształcenie za pozostałe lata (tj. od 2021 r.) wnoszona jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
  7. CHCĘ WNIEŚĆ OPŁATĘ JEDNORAZOWO CZY PRZYSŁUGUJE MI BONIFIKATA?
  • Bonifikata przysługuje wyłącznie osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
  • Rada Miejska w Łęczycy podjęła uchwałę nr V/34/2019 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od jednorazowej opłaty, która  wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
  8. GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU? dodatkowe informacje można uzyskać:
  • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 (na II piętrze - pokój 44 lub 42),
  • pod numerem telefonu: (24) 721 03 33, (24) 721 03 30.
   
  czytaj więcej
  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Polecane

  I Ty możesz zostać krwiodawcą

  Uprzejmie przypominamy, że w każdy piątek przed budynkiem Urzędu Miasta (ul. Marii Konopnickiej 14) w godzinach 8:00-11:30 stoi zaparkowany Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym można oddać krew.     Poniżej ważne informacje dla krwiodawców: KTO MOŻE ODDAĆ KREW osoba pełnoletnia (do 65 roku życia) osoba ważąca powyżej 50kg osoba zdrowa DYSKWALIFIKACJE STAŁE Choroby układu krążenia Choroby układu pokarmowego Choroby skóry Choroby układu nerwowego Choroby układu oddechowego Choroby układu moczowego Choroby zakaźne Choroby metaboliczne i układu endokrynologicznego (cukrzyca, tarczyca) Choroby krwi i układu krwiotwórczego Nowotwory złośliwe Nosiciele wirusa HIV Alkoholicy DYSKWALIFIKACJE CZASOWE NA 2 TYGODNIE Po kuracji antybiotykowej Grypa oraz infekcje grypopochodne DYSKWALIFIKACJE CZASOWE 6 MIESIĘCY Tatuaż Kolczykowanie Zabiegi operacyjne Akupunktura Ciąża i okres karmienia piersią DYSKWALIFIKACJE INNE Aspiryna 7 dni Usunięcie zęba i leczenie kanałowe 1 tydzień Opryszczka Okres menstruacji i 3 dni po jej zakończeniu PRZYWILEJE HONOROWEGO KRWIODAWCY Kontrola swojego stanu zdrowia (morfologia krwi) Oznaczenie grupy krwi Badanie na bakterię kiły oraz na wirusy: HIV, żółtaczka typu B i C Legitymacja HDK (Honorowego Dawcy Krwi) – do niej zbiera się wpisy dotyczące ilości oddanej krwi Karta identyfikacyjna grupy krwi – Każdy Honorowy Dawca Krwi lub jej składników (np: osocza, płytek) może uzyskać plastikową kartę z grupą krwi, ważną jako dokument potwierdzający posiadaną grupę krwi w przypadku konieczności wykonania transfuzji krwi 8 tabliczek czekolady, napój energetyczny oraz batonik – to najbardziej znany “bonus” za oddanie krwi. Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje ekwiwalent kaloryczny o wartości 4,5tyś. kcal Wolny dzień w pracy, uczelni, szkole – na prośbę dawcy wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność. Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o Publicznej służbie krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia Ulga podatkowa – możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy do opodatkowania. Rabaty w sklepach internetowych i punktach usługowych – aktywni dawcy krwi mogą liczyć na różne rabaty np. na basenie czy siłowni. Pasjonaci turystyki górskiej mogą skorzystać z rabatów udzielanych przez partnerów akcji “Dawcom w Darze” Obsługa poza kolejnością w przychodniach i aptekach Status Zasłużonego HDK uzyskuje się, jeśli jako mężczyzna odda się co najmniej 6 litrów krwi, a jako kobieta – co najmniej 5 litrów Bezpłatna komunikacja miejska – W wielu miastach Zasłużeni Krwiodawcy mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługuje także zniżka na leki znajdujące się na liście leków refundowanych JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ODDANIA KRWI? Być wyspanym i wypoczętym. Zjeść lekkostrawne śniadanie. Wypić więcej niż zazwyczaj szklanki: herbaty, wody, soku. Należy ograniczyć palenie papierosów, a także nie pijemy alkoholu! Ogólnopolski program zniżek dla Honorowych Dawców Krwi O plusach bycia krwiodawcą można przeczytać więcej klikając w poniższy link, który przedstawia ogólnopolski program zniżek dla Honorowych Dawców Krwi:

  http://razemdladawcow.pl/

  czytaj więcej
  I Ty możesz zostać krwiodawcą

Aktualności

Gratulacje z okazji ukończenia 18. roku życia początkiem nowej tradycji

Gratulacje z okazji ukończenia 18. roku życia początkiem nowej tradycji

11.12.2019 autor: UM Łęczyca (ws)

Ukończenie 18. roku życia, czyli tak zwane „wejście w dorosłość” to niemałe wydarzenie w życiu jubilatów i jubilatek. Zazwyczaj jest ono świętowane w gronie rodzinnym i znajomych, jednak sam fakt otrzymania pełni praw obywatelskich przechodzi bez echa w szerszym kontekście. Zmienić to, a zarazem podkreślić wagę wydarzenia postanowił Burmistrz Paweł Kulesza, który dziś w swoim gabinecie osobiście gratulował dorosłemu mieszkańcowi Łęczycy.

Kiermasz świąteczny w DK już w najbliższą niedzielę

Kiermasz świąteczny w DK już w najbliższą niedzielę

11.12.2019 autor: UM Łęczyca (ws)

Już 15 grudnia, na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia, w łęczyckim Domu Kultury odbędzie się kiermasz świąteczny, podczas którego będzie możliwość zakupienia ozdób choinkowych, stroików i kartek świątecznych, pierniczków, czy upominków. Serdecznie zapraszamy na kiermasz w godz. 10.00 – 15.00.

Zapraszamy na Staropolski Jarmark Bożonarodzeniowy

Zapraszamy na Staropolski Jarmark Bożonarodzeniowy

10.12.2019 autor: UM Łęczyca (ws)

Po raz pierwszy w naszym mieście! Z nieukrywaną przyjemnością zapraszamy na Staropolski Jarmark Bożonarodzeniowy, który będzie mieć miejsce na Placu Tadeusza Kościuszki w dniach 21-23 grudnia. Właśnie w te dni łęczycka Starówka pełna będzie świątecznej atmosfery i wprowadzi nastrój radosnego wyczekiwania. Na jarmarku będą stoiska handlowe, karczma, konkursy, pokazy oraz wiele innych interesujących atrakcji.

Zapraszamy na przegląd kolęd i pastorałek

Zapraszamy na przegląd kolęd i pastorałek

10.12.2019 autor: UM Łęczyca (ws)

Już po raz 10 łęczycki Dom Kultury przy wsparciu Parafii p.w. św. Andrzeja w Łęczycy organizuje w okresie przedświątecznym Konkurs Kolęd i Pastorałek pod nazwą „Hej w Dzień Narodzenia”. Wydarzeniem tym wprowadza nas w klimat najpiękniejszego święta w okresie Bożonarodzeniowym. Przesłuchania rozpoczną się w 13 grudnia, w sali widowiskowej DK od godziny 11.00, w trzech kategoriach wiekowych oraz wykonaniu zespołowym.

Młodzi wirtuozi zagrali w Łęczycy

Młodzi wirtuozi zagrali w Łęczycy

10.12.2019 autor: UM Łęczyca (ws)

7 grudnia w łęczyckim Domu Kultury, pod patronatem Burmistrza Miasta Łęczyca, została przeprowadzona V edycja Regionalnego Konkursu Interpretacji Muzycznej, w której udział wzięło 46 uczestników ze szkół muzycznych z Łęczycy, Kutna, Zgierza, Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego i Gąbina oraz ośrodków kultury  z regionu.