• Polecane

  Łęczyckie Spotkania Teatralne

  Dom Kultury oraz Stowarzyszenie IMPET serdecznie zapraszają mieszkańców na cykl wydarzeń pn. "Łęczyckie Spotkania Teatralne" realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego samorządu Województwa Łódzkiego. Już 4 października (piątek) na deskach sali widowiskowej przed publicznością wystąpi Krystyna Podleska ze swoim monodramem "Mój boski rozwód". Poniżej harmonogram występów. 4 października (piątek) godz. 18:00 Monodram w wykonaniu Krystyny Podleskiej "Mój boski rozwód" 18 października (piątek) godz. 18:00 Spektakl "Cudotwórca" w wykonaniu Adama Ferency, Anny Gajewskiej i Henryka Niebudki 22 listopada (piątek) godz. 18:00 Joanna Szczepkowska i monodram "Goła baba" Zmiana terminu spektaklu! 29 listopada (piątek) godz. 18:00 Olga Bończyk i Piotr Gąsowski w spektaklu "Za rok o tej samej porze" Wstęp wolny! Bliższe informacje znajdują się na stronie http://dkleczyca.pl/
  czytaj więcej
  Łęczyckie Spotkania Teatralne
 • Polecane

  Spotkanie z podróżnikiem Stefanem Czernieckim

  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy zaprasza młodzież klas VII-VIII Szkół Podstawowych i Szkół średnich na spotkanie z podróżnikami -  Stefanem Czernieckim i Piotrem Trybalskim.       Spotkania odbędą się:
  • "Papua. Nowa Gwinea" - 24 października 2019 r. o godz.12.00 w siedzibie Biblioteki przy ul. M. Konopnickiej 11a. Zgłoszenia do 18 października.
  • " Bya bya Havana" - 14 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Biblioteki przy ul. M. Konopnickiej 11a. Zgłoszenia do 8 listopada.
  tel. 24 721 03 57 lub e-mail: biblioteka@bibliotekaleczyca.pl LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! Stefan Czerniecki - podróżnik - eksplorator, dziennikarz - fotoreporter, były członek Alpinus Expedition Team, autor książek, twórca programu "Za siódmą górą" w TV Republika. Autor książek „Dalej od Buenos”, ”Cisza”, „Czekając na Duida”, „Po drugiej stronie”. Piotr Trybalski - dziennikarz, fotograf, autor książek, publikacji prasowych, zdobywca nagrody Travel Photographer of the Year. Podróżnik, organizator wypraw ekspedycyjnych, warsztatów fotografii reporterskiej i krajobrazowej. Współautor książki o życiu Piotra Pustelnika, trzeciego Polaka zdobywcy Korony Himalajów i Karakorum. Serdecznie Zapraszamy!!!   Info: MiPBP w Łęczycy
  czytaj więcej
  Spotkanie z podróżnikiem Stefanem Czernieckim
 • Polecane

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.)     1. STYCZNIA 2019 R. Z MOCY PRAWA NASTĘPUJE PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
  • Nie jest wymagany wniosek.
  • Zaświadczenie zostanie wydane i doręczone z urzędu.
  2. JAKIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ PODLEGAĆ PRZEKSZTAŁCENIU? Przekształceniu będą podlegać jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie   z budynków mieszkalnych. 3. ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU OTRZYMA KAŻDY UŻYTKOWNIK WIECZYSTY Z URZĘDU.
  • Zaświadczenie wydane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (tj. od dnia 1 stycznia 2019 r.) i przesyłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków lub inny adres na który doręczana była korespondencja dotycząca użytkownika wieczystego.
  • Zaświadczenie będzie przesłane do Sądu, który na tej podstawie ujawni w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości. Od wniosku o wykreślenie wpisu roszczenia o opłatę z działu III księgi wieczystej Sąd pobiera opłatę w wysokości:
  – 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej - 75 zł – w pozostałych przypadkach. Ponadto zaświadczenie będzie przesłane do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków. 4. CHCĘ OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE WCZEŚNIEJ CO MAM ZROBIĆ?
  • Zaświadczenie może być wydane na wniosek:
  • w terminie 4 miesięcy od dnia jego złożenia;
  • w terminie 1 miesiąca jeżeli wydanie zaświadczenia jest uzasadnione potrzebą dokonania czynności prawnej.
  • Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.
  • Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy w Banku Pekao S.A. Nr: 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy z dopiskiem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu”.
  5. JAKA BĘDZIE WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE?
  • Opłaty za przekształcenie będą wnoszone przez okres 20 lat od dnia przekształcenia.
  • Opłata roczna za przekształcenie stanowi kwotę dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie będzie równa opłacie, która jest należna w 3 roku od aktualizacji.
  • Po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności właściciel może zgłosić zamiar jednorazowego wniesienia opłaty, w każdym czasie trwania obowiązku jej wnoszenia.
  6. NIE DOSTAŁEM ZAŚWIADCZENIA, CZY MAM WPŁACAĆ OPŁATĘ W ROKU 2019?
  • Nie uiszczamy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Uiszczamy natomiast opłatę za przekształcenie.
  • Opłatę za przekształcenie za rok 2019 r. można wnieść do dnia 29 lutego 2020 r., natomiast opłatę za 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.
  • Opłata za przekształcenie za pozostałe lata (tj. od 2021 r.) wnoszona jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
  7. CHCĘ WNIEŚĆ OPŁATĘ JEDNORAZOWO CZY PRZYSŁUGUJE MI BONIFIKATA?
  • Bonifikata przysługuje wyłącznie osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
  • Rada Miejska w Łęczycy podjęła uchwałę nr V/34/2019 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od jednorazowej opłaty, która  wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
  8. GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU? dodatkowe informacje można uzyskać:
  • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 (na II piętrze - pokój 44 lub 42),
  • pod numerem telefonu: (24) 721 03 33, (24) 721 03 30.
   
  czytaj więcej
  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Polecane

  I Ty możesz zostać krwiodawcą

  Uprzejmie przypominamy, że w każdy piątek przed budynkiem Urzędu Miasta (ul. Marii Konopnickiej 14) w godzinach 8:00-11:30 stoi zaparkowany Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym można oddać krew.     Poniżej ważne informacje dla krwiodawców: KTO MOŻE ODDAĆ KREW osoba pełnoletnia (do 65 roku życia) osoba ważąca powyżej 50kg osoba zdrowa DYSKWALIFIKACJE STAŁE Choroby układu krążenia Choroby układu pokarmowego Choroby skóry Choroby układu nerwowego Choroby układu oddechowego Choroby układu moczowego Choroby zakaźne Choroby metaboliczne i układu endokrynologicznego (cukrzyca, tarczyca) Choroby krwi i układu krwiotwórczego Nowotwory złośliwe Nosiciele wirusa HIV Alkoholicy DYSKWALIFIKACJE CZASOWE NA 2 TYGODNIE Po kuracji antybiotykowej Grypa oraz infekcje grypopochodne DYSKWALIFIKACJE CZASOWE 6 MIESIĘCY Tatuaż Kolczykowanie Zabiegi operacyjne Akupunktura Ciąża i okres karmienia piersią DYSKWALIFIKACJE INNE Aspiryna 7 dni Usunięcie zęba i leczenie kanałowe 1 tydzień Opryszczka Okres menstruacji i 3 dni po jej zakończeniu PRZYWILEJE HONOROWEGO KRWIODAWCY Kontrola swojego stanu zdrowia (morfologia krwi) Oznaczenie grupy krwi Badanie na bakterię kiły oraz na wirusy: HIV, żółtaczka typu B i C Legitymacja HDK (Honorowego Dawcy Krwi) – do niej zbiera się wpisy dotyczące ilości oddanej krwi Karta identyfikacyjna grupy krwi – Każdy Honorowy Dawca Krwi lub jej składników (np: osocza, płytek) może uzyskać plastikową kartę z grupą krwi, ważną jako dokument potwierdzający posiadaną grupę krwi w przypadku konieczności wykonania transfuzji krwi 8 tabliczek czekolady, napój energetyczny oraz batonik – to najbardziej znany “bonus” za oddanie krwi. Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje ekwiwalent kaloryczny o wartości 4,5tyś. kcal Wolny dzień w pracy, uczelni, szkole – na prośbę dawcy wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność. Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o Publicznej służbie krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia Ulga podatkowa – możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy do opodatkowania. Rabaty w sklepach internetowych i punktach usługowych – aktywni dawcy krwi mogą liczyć na różne rabaty np. na basenie czy siłowni. Pasjonaci turystyki górskiej mogą skorzystać z rabatów udzielanych przez partnerów akcji “Dawcom w Darze” Obsługa poza kolejnością w przychodniach i aptekach Status Zasłużonego HDK uzyskuje się, jeśli jako mężczyzna odda się co najmniej 6 litrów krwi, a jako kobieta – co najmniej 5 litrów Bezpłatna komunikacja miejska – W wielu miastach Zasłużeni Krwiodawcy mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługuje także zniżka na leki znajdujące się na liście leków refundowanych JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ODDANIA KRWI? Być wyspanym i wypoczętym. Zjeść lekkostrawne śniadanie. Wypić więcej niż zazwyczaj szklanki: herbaty, wody, soku. Należy ograniczyć palenie papierosów, a także nie pijemy alkoholu! Ogólnopolski program zniżek dla Honorowych Dawców Krwi O plusach bycia krwiodawcą można przeczytać więcej klikając w poniższy link, który przedstawia ogólnopolski program zniżek dla Honorowych Dawców Krwi:

  http://razemdladawcow.pl/

  czytaj więcej
  I Ty możesz zostać krwiodawcą

Aktualności

Nowe mieszkania w TBS

12.09.2003 autor: UM Łęczyca

Już na początku listopada łęczyckie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego odda do użytku nowy blok. Budynek zlokalizowany jest na ulicy Kaliskiej, a wprowadzi się do niego 38 rodzin. Mieszkania mają powierzchnię od 33 do 56 m kwadratowych. Są ładne i funkcjonalne, a przede wszystkim posiadają własne piece, które umożliwią mieszkańcom indywidualną regulację temperatury w pomieszczeniach. Zgodnie z przyjętymi przez TBS przepisami, najemcy wprowadzają się do już zagospodarowanych pomieszczeń. W łazienkach znajdują się wanny, zlewozmywaki, glazura, a podłogi wyłożone są panelami. – Aby uzyskać mieszkanie w TBS, należy przede wszystkim złożyć odpowiedni wniosek i wpłacić 17 proc. wartości mieszkania. Potem jeszcze tylko 5 proc. kaucji i już można się wprowadzać. W przypadku mieszkań o powierzchni 33 m kwadratowych wynosi to 13.800 zł. Czynsz

Poprawiona energetyka na Starówce

11.09.2003 autor: UM Łęczyca

Już za kilka dni zakończone zostaną prace związane z modernizacją łęczyckiego Starego Miasta. Oczywiście, do końca rewalityzacji Starówki jeszcze daleka droga, ale od czerwca uczyniono kolejny krok do poprawy infrastruktury Starówki. Nadal trwają prace związane z wymianą przewodów elektrycznych z naziemnego na podziemne. – Wiem, że wymiana kabli energetycznych sprawia łęczycanom trochę utrudnień, ale już na początku robót informowałem i przepraszałem mieszkańców za pewne niedogodności związane z prowadzonymi wykopami na Starym Mieście. Prace są szybko wykonywane, a firma, która się nimi zajmuje, na pewno zakończy je przed planowanym terminem – mówi Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy. Prace na Starówce będą jednak nadal kontynuowane. Nie będzie już co prawda wielkich wykopów, ale i tak mieszkańcy muszą się liczyć z omijaniem pracowników zatrudnionych

Poznańscy ułani w Łęczycy

11.09.2003 autor: UM Łęczyca

Tuż przed oficjalnymi uroczystościami związanymi z 64 rocznicą Bitwy nad Bzurą, w Łęczycy gościli ułani z Towarzystwa Oddziału Konnego Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich. 15 Pułk Ułanów Poznańskich zapisał się walecznością i odwagą w czasie Bitwy nad Bzurą w 1939 roku, a obecni kawalerzyści, aby uczcić pamięć swoich dziadków, jadą szlakiem bitwy. W Łęczycy, pod Pomnikiem Bohaterów Bitwy nad Bzurą, ułanów powitała Hanna Pawłowska, zastępca burmistrza Łęczycy, która wręczyła kawalerzystom „Monografię Łęczycy”. Ułani oddali hołd bohaterom Bitwy nad Bzurą, a następnie zatrzymali się na krótkim popasie w Domu Pomocy Społecznej. – Cieszę się, że znów możemy gościć w tak pięknym mieście, jakim jest Łęczyca. Dziękuję pani burmistrz za gościnne przyjęcie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku

Penzlin

Penzlin

10.09.2003 autor: UM Łęczyca

Eine Pause auf der Alten Burg in Penzlin gĂśnnten sich der BĂźrgermeister aus der polinschen Kreisstadt Leczyca, Krzysztof Lipinski, und sein Penzliner Amtskollege, sven Flechner. (Kurierfoto: U. Schubel) Przerwą na Starym Zamku w Penzlin cieszyli się burmistrz polskiego miasta powiatowego Łęczyca, Krzysztof Lipiński i jego kolega Sven Flechner. (Kurierfoto: U. Schubel) Leczycas BĂźegermeister schaut bei Penzlinern vorbei tekst artykułu wersja niemieckaBurmistrz Łęczycy przechadza się wśród mieszkańców Penzlin tekst artykułu wersja polska

Obchody 64 Rocznicy Bitwy nad Bzurą

08.09.2003 autor: UM Łęczyca

Obchody 64 Rocznicy Bitwy nad Bzurą. Łęczyca 14 września 2003 roku Program uroczystości: 1. Godz. 9.00 – 10.00 – Przyjazd kombatantów i zaproszonych gości do Łęczycy 2. Godz. 10.15 – 10.45 – Przejazd do miejscowości Orła delegacji kombatantów, zaproszonych gości oraz władz miasta i powiatu 3. Godz. 11.00 – 12.30 – Msza święta połączona z odsłonięciem pomnika w miejscowości Orła 4. Godz. 12.00 – 13.00 – Msza święta przy pomniku Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Łęczycy 5. Godz. 13.30 – 14.30 – Apel poległych na cmentarzu w Łęczycy 6. Godz. 16.00 – 16.15 – Przejazd kombatantów i zaproszonych gości do Tumu 7. Godz. 16.30 – 17.15 Plenerowa inscenizacja Bitwy nad Bzurą przygotowana przez pracowników Muzeum w Łęczycy w okolicach grodziska