• Polecane

  Spotkanie z podróżnikiem Arturem Zygmuntowiczem

  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy zaprasza na spotkanie pod hasłem: " Rowerem wzdłuż wschodniej granicy Polski" z podróżnikiem Arturem Zygmuntowiczem. Spotkanie odbędzie się w bibliotece (ul. Marii Konopnickiej 11A) 26 września (czwartek) o godzinie 18:00.   Artur Zygmuntowicz Zadebiutował w 2016 roku książką "Ziemia o ludzkiej twarzy", w której przełamuje stereotypowy obraz Polski Wschodniej i jej mieszkańców. Przez dwadzieścia lat pracował w branży farmaceutycznej; w książce "Piłeczki w palcach żonglerów" opisał nieznane oblicza koncernów farmaceutycznych. Autor książek o Gruzji i Białorusi - "Gruzja dla niezdecydowanych" i "Białoruś imperium kontrastów".
  czytaj więcej
  Spotkanie z podróżnikiem Arturem Zygmuntowiczem
 • Polecane

  Łęczyckie Spotkania Teatralne

  Dom Kultury oraz Stowarzyszenie IMPET serdecznie zapraszają mieszkańców na cykl wydarzeń pn. "Łęczyckie Spotkania Teatralne" realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego samorządu Województwa Łódzkiego. Już 4 października (piątek) na deskach sali widowiskowej przed publicznością wystąpi Krystyna Podleska ze swoim monodramem "Mój boski rozwód". Poniżej harmonogram występów. 4 października (piątek) godz. 18:00 Monodram w wykonaniu Krystyny Podleskiej "Mój boski rozwód" 18 października (piątek) godz. 18:00 Spektakl "Cudotwórca" w wykonaniu Adama Ferency, Anny Gajewskiej i Henryka Niebudki 15 listopada (piątek) godz. 18:00 Olga Bończyk i Piotr Gąsowski w spektaklu "Za rok o tej samej porze" 22 listopada (piątek) godz. 18:00 Joanna Szczepkowska i monodram "Goła baba" Wstęp wolny! Bliższe informacje znajdują się na stronie http://dkleczyca.pl/
  czytaj więcej
  Łęczyckie Spotkania Teatralne
 • Polecane

  11. Bieg Papieski im. św. Jana Pawła II

  Już dziś serdecznie zapraszamy na 11. Bieg Papieski im. św. Jana Pawła II, który odbędzie się 16 października (środa) w Parku Miejskim. Hasło przewodnie Biegu brzmi: „Biegamy, bo pamiętamy”, ponieważ celem wydarzenia jest zachowanie w pamięci postaci św. Jana Pawła II i uczczenie 41. rocznicy jego pontyfikatu.   Udział w zawodach będzie mógł wziąć każdy, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym, po dorosłych – dla nich do przebiegnięcia jest Mila Papieska o dystansie 1609 metrów. Weryfikacja uczestników o godzinie 9:15 w dniu Biegu, a o godzinie 10:00 nastąpi start wydarzenia.
  czytaj więcej
  11. Bieg Papieski im. św. Jana Pawła II
 • Polecane

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.)     1. STYCZNIA 2019 R. Z MOCY PRAWA NASTĘPUJE PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
  • Nie jest wymagany wniosek.
  • Zaświadczenie zostanie wydane i doręczone z urzędu.
  2. JAKIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ PODLEGAĆ PRZEKSZTAŁCENIU? Przekształceniu będą podlegać jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie   z budynków mieszkalnych. 3. ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU OTRZYMA KAŻDY UŻYTKOWNIK WIECZYSTY Z URZĘDU.
  • Zaświadczenie wydane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (tj. od dnia 1 stycznia 2019 r.) i przesyłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków lub inny adres na który doręczana była korespondencja dotycząca użytkownika wieczystego.
  • Zaświadczenie będzie przesłane do Sądu, który na tej podstawie ujawni w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości. Od wniosku o wykreślenie wpisu roszczenia o opłatę z działu III księgi wieczystej Sąd pobiera opłatę w wysokości:
  – 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej - 75 zł – w pozostałych przypadkach. Ponadto zaświadczenie będzie przesłane do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków. 4. CHCĘ OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE WCZEŚNIEJ CO MAM ZROBIĆ?
  • Zaświadczenie może być wydane na wniosek:
  • w terminie 4 miesięcy od dnia jego złożenia;
  • w terminie 1 miesiąca jeżeli wydanie zaświadczenia jest uzasadnione potrzebą dokonania czynności prawnej.
  • Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.
  • Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy w Banku Pekao S.A. Nr: 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy z dopiskiem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu”.
  5. JAKA BĘDZIE WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE?
  • Opłaty za przekształcenie będą wnoszone przez okres 20 lat od dnia przekształcenia.
  • Opłata roczna za przekształcenie stanowi kwotę dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie będzie równa opłacie, która jest należna w 3 roku od aktualizacji.
  • Po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności właściciel może zgłosić zamiar jednorazowego wniesienia opłaty, w każdym czasie trwania obowiązku jej wnoszenia.
  6. NIE DOSTAŁEM ZAŚWIADCZENIA, CZY MAM WPŁACAĆ OPŁATĘ W ROKU 2019?
  • Nie uiszczamy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Uiszczamy natomiast opłatę za przekształcenie.
  • Opłatę za przekształcenie za rok 2019 r. można wnieść do dnia 29 lutego 2020 r., natomiast opłatę za 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.
  • Opłata za przekształcenie za pozostałe lata (tj. od 2021 r.) wnoszona jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
  7. CHCĘ WNIEŚĆ OPŁATĘ JEDNORAZOWO CZY PRZYSŁUGUJE MI BONIFIKATA?
  • Bonifikata przysługuje wyłącznie osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
  • Rada Miejska w Łęczycy podjęła uchwałę nr V/34/2019 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od jednorazowej opłaty, która  wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
  8. GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU? dodatkowe informacje można uzyskać:
  • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 (na II piętrze - pokój 44 lub 42),
  • pod numerem telefonu: (24) 721 03 33, (24) 721 03 30.
   
  czytaj więcej
  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Polecane

  I Ty możesz zostać krwiodawcą

  Uprzejmie przypominamy, że w każdy piątek przed budynkiem Urzędu Miasta (ul. Marii Konopnickiej 14) w godzinach 8:00-11:30 stoi zaparkowany Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym można oddać krew.     Poniżej ważne informacje dla krwiodawców: KTO MOŻE ODDAĆ KREW osoba pełnoletnia (do 65 roku życia) osoba ważąca powyżej 50kg osoba zdrowa DYSKWALIFIKACJE STAŁE Choroby układu krążenia Choroby układu pokarmowego Choroby skóry Choroby układu nerwowego Choroby układu oddechowego Choroby układu moczowego Choroby zakaźne Choroby metaboliczne i układu endokrynologicznego (cukrzyca, tarczyca) Choroby krwi i układu krwiotwórczego Nowotwory złośliwe Nosiciele wirusa HIV Alkoholicy DYSKWALIFIKACJE CZASOWE NA 2 TYGODNIE Po kuracji antybiotykowej Grypa oraz infekcje grypopochodne DYSKWALIFIKACJE CZASOWE 6 MIESIĘCY Tatuaż Kolczykowanie Zabiegi operacyjne Akupunktura Ciąża i okres karmienia piersią DYSKWALIFIKACJE INNE Aspiryna 7 dni Usunięcie zęba i leczenie kanałowe 1 tydzień Opryszczka Okres menstruacji i 3 dni po jej zakończeniu PRZYWILEJE HONOROWEGO KRWIODAWCY Kontrola swojego stanu zdrowia (morfologia krwi) Oznaczenie grupy krwi Badanie na bakterię kiły oraz na wirusy: HIV, żółtaczka typu B i C Legitymacja HDK (Honorowego Dawcy Krwi) – do niej zbiera się wpisy dotyczące ilości oddanej krwi Karta identyfikacyjna grupy krwi – Każdy Honorowy Dawca Krwi lub jej składników (np: osocza, płytek) może uzyskać plastikową kartę z grupą krwi, ważną jako dokument potwierdzający posiadaną grupę krwi w przypadku konieczności wykonania transfuzji krwi 8 tabliczek czekolady, napój energetyczny oraz batonik – to najbardziej znany “bonus” za oddanie krwi. Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje ekwiwalent kaloryczny o wartości 4,5tyś. kcal Wolny dzień w pracy, uczelni, szkole – na prośbę dawcy wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność. Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o Publicznej służbie krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia Ulga podatkowa – możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy do opodatkowania. Rabaty w sklepach internetowych i punktach usługowych – aktywni dawcy krwi mogą liczyć na różne rabaty np. na basenie czy siłowni. Pasjonaci turystyki górskiej mogą skorzystać z rabatów udzielanych przez partnerów akcji “Dawcom w Darze” Obsługa poza kolejnością w przychodniach i aptekach Status Zasłużonego HDK uzyskuje się, jeśli jako mężczyzna odda się co najmniej 6 litrów krwi, a jako kobieta – co najmniej 5 litrów Bezpłatna komunikacja miejska – W wielu miastach Zasłużeni Krwiodawcy mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługuje także zniżka na leki znajdujące się na liście leków refundowanych JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ODDANIA KRWI? Być wyspanym i wypoczętym. Zjeść lekkostrawne śniadanie. Wypić więcej niż zazwyczaj szklanki: herbaty, wody, soku. Należy ograniczyć palenie papierosów, a także nie pijemy alkoholu! Ogólnopolski program zniżek dla Honorowych Dawców Krwi O plusach bycia krwiodawcą można przeczytać więcej klikając w poniższy link, który przedstawia ogólnopolski program zniżek dla Honorowych Dawców Krwi:

  http://razemdladawcow.pl/

  czytaj więcej
  I Ty możesz zostać krwiodawcą

Aktualności

Młodzi łęczycanie w Penzlin

16.09.2003 autor: UM Łęczyca

W dniach 21 – 25 sierpnia kilkunastooosobowa grupa uczniów łęczyckiego Gimnazjum i członkowie zespołu muzycznego „Bad Witch”, przebywała w zaprzyjaźnionym z Łęczycą niemieckim mieście Penzlin. Młodzi łęczycanie zostali zaproszeni przez burmistrza Penzlin Svena Flechnera do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży „Europa w Penzlin. Organizatorzy imprezy przygotowali bardzo atrakcyjny program, na który składały się występy teatrów, zespołów rockowych, diabelskie zabawy z udziałem wiedźm, spotkania z ogromnym smokiem i jednorożcem, koncerty dzwonów, a także średniowieczne festyny, korowody, zabawy rycerskie. Młodzież bawiła się na ogniskach a do największych atrakcji należało zwiedzanie Muzeum Opętania Czarownic i noce pełne wrażeń w prasłowiańskiej osadzie. Uczniowie łęczyckiego Gimnazjum podczas programu narodowego zaprezentowali przedstawienie, oczywiście w języku niemieckim, „Diabeł w przysłowiach”. Przedstawienie opracowane przez Hannę Kokorzycką i Aleksandrę

Uroczystości 64 rocznicy Bitwy nad Bzurą

16.09.2003 autor: UM Łęczyca

14 września odbyły się w naszym mieście uroczystości 64 rocznicy Bitwy nad Bzurą. Tradycyjnie do Łęczycy przybyli kombatanci z armii „Poznań” i „Pomorze”, żołnierze Armii Krajowej, członkowie Związku Inwalidów Wojennych, a także delegacje łęczyckich szkół i zakładów pracy. Przemówienia okolicznościowe wygłosili Krzysztof Lipiński, burmistrz Łęczycy, Leszek Moczulski, przewodniczący Konfederacji Polski Niepodległej i płk. Czesław Fludera, przewodniczący Związku Inwalidów Wojennych w Ostrowie Wielkopolskim. Mszę świętą odprawił Zbigniew Łuczak, dziekan łęczycki. Po zakończeniu mszy pod pomnikiem Bohaterów Bitwy nad Bzurą, kombatanci, władze samorządowe miasta i powiatu, delegacje szkół i zakładów pracy złożyły wiązanki kwiatów. Ceremonię uświetniła Kompania Honorowa I Dywizjonu Szwoleżerów Marszałka Józefa Piłsudskiego z Leźnicy Wielkiej, Orkiestra Garnizonowa z Lublina, oraz chór Soli Deo z kościoła świętego Andrzeja w Łęczycy. Po

Wakacje – Propozycje Domu Kultury

16.09.2003 autor: UM Łęczyca

     W okresie wakacyjnym łęczycki Dom Kultury przygotował dla najmłodszych mieszkańców miasta szereg atrakcyjnych imprez. Korzystały z nich te dzieci, które z różnych przyczyn nie mogły wziąć udziału w obozach organizowanych przez szkoły, stowarzyszenia sportowe, sponsorów Dnia Dziecka i w tych, które dofinansowywane były z budżetu miasta.      – Wszyscy chętni mogli brać udział w zajęciach tanecznych, plastycznych, oglądać filmy wideo. Cieszę się, że z tego typu zajęć korzystała młodzież i dzieci Ośrodka Kuratorskiego – mówi Izabela Nowicka – Piaskowska, dyrektor Domu Kultury.      Najważniejszą imprezą organizowaną w wakacje przez Dom Kultury były warsztaty taneczne "Tango Diablo". Trzydniowa impreza zorganizowana została przez Akademię Tanga Argentyńskiego i Urząd Miejski. W warsztatach wzięło udział około 50 par tanecznych z całej Polski, a

Obiady dla 400 dzieci

16.09.2003 autor: UM Łęczyca

Łęczyckie władze samorządowe przywiązują ogromną wagę do zapewnienia dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, jak najlepszej opieki. Samorządowcy wyasygnowali w tym roku znacznie większe kwoty pieniężne, które zostały przeznaczone na dożywianie dzieci w szkolnych stołówkach. W tym roku szkolnym samorząd łęczycki na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum przeznaczył kwotę 33.934 zł. Ale to nie są wszystkie pieniądze, jakie samorządowcy przeznaczyli na ten cel. Wyasygnowano także z miejskiej kasy kwotę 15.968 zł na dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które jako jedno z nielicznych nadal funkcjonuje w województwie łódzkim. Dzięki takim pieniądzom z bezpłatnych posiłków będzie mogło skorzystać 357 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz 60 dzieci z TPD. Miejski Ośrodek Pomocy

Raj nie tylko dla wędkarzy

16.09.2003 autor: UM Łęczyca

Już od kilku tygodni trwają prace nad łęczyckim zalewem. Prace prowadzone są przez jedną z najlepszych polskich firm, która zajmuje się problemami związanymi z odmulaniem i pogłębianiem zasobów wodnych. Firma prowadzi prace nie tylko w Łęczycy, ale także w Nigerii, na Ukrainie i w Europie Zachodniej. – Dobrze się chyba stało, że roboty prowadzi tak profesjonalna firma. Mam nadzieję, że będą one wykonane szybko i solidnie, a zalew stanie się prawdziwym rajem dla wędkarzy i miłośników sportów wodnych – mówi Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy. Zalew nie był modernizowany od dziesiątków lat, praktycznie od jego utworzenia, które nastąpiło na początku lat 50 – tych. Brak jakichkolwiek robót sprawił, że zbiornik wodny jest zanieczyszczony szlamem i mułem, a poziom wody bardzo niski.