• Polecane

  Spotkanie z podróżnikiem Arturem Zygmuntowiczem

  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy zaprasza na spotkanie pod hasłem: " Rowerem wzdłuż wschodniej granicy Polski" z podróżnikiem Arturem Zygmuntowiczem. Spotkanie odbędzie się w bibliotece (ul. Marii Konopnickiej 11A) 26 września (czwartek) o godzinie 18:00.   Artur Zygmuntowicz Zadebiutował w 2016 roku książką "Ziemia o ludzkiej twarzy", w której przełamuje stereotypowy obraz Polski Wschodniej i jej mieszkańców. Przez dwadzieścia lat pracował w branży farmaceutycznej; w książce "Piłeczki w palcach żonglerów" opisał nieznane oblicza koncernów farmaceutycznych. Autor książek o Gruzji i Białorusi - "Gruzja dla niezdecydowanych" i "Białoruś imperium kontrastów".
  czytaj więcej
  Spotkanie z podróżnikiem Arturem Zygmuntowiczem
 • Polecane

  Łęczyckie Spotkania Teatralne

  Dom Kultury oraz Stowarzyszenie IMPET serdecznie zapraszają mieszkańców na cykl wydarzeń pn. "Łęczyckie Spotkania Teatralne" realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego samorządu Województwa Łódzkiego. Już 4 października (piątek) na deskach sali widowiskowej przed publicznością wystąpi Krystyna Podleska ze swoim monodramem "Mój boski rozwód". Poniżej harmonogram występów. 4 października (piątek) godz. 18:00 Monodram w wykonaniu Krystyny Podleskiej "Mój boski rozwód" 18 października (piątek) godz. 18:00 Spektakl "Cudotwórca" w wykonaniu Adama Ferency, Anny Gajewskiej i Henryka Niebudki 15 listopada (piątek) godz. 18:00 Olga Bończyk i Piotr Gąsowski w spektaklu "Za rok o tej samej porze" 22 listopada (piątek) godz. 18:00 Joanna Szczepkowska i monodram "Goła baba" Wstęp wolny! Bliższe informacje znajdują się na stronie http://dkleczyca.pl/
  czytaj więcej
  Łęczyckie Spotkania Teatralne
 • Polecane

  11. Bieg Papieski im. św. Jana Pawła II

  Już dziś serdecznie zapraszamy na 11. Bieg Papieski im. św. Jana Pawła II, który odbędzie się 16 października (środa) w Parku Miejskim. Hasło przewodnie Biegu brzmi: „Biegamy, bo pamiętamy”, ponieważ celem wydarzenia jest zachowanie w pamięci postaci św. Jana Pawła II i uczczenie 41. rocznicy jego pontyfikatu.   Udział w zawodach będzie mógł wziąć każdy, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym, po dorosłych – dla nich do przebiegnięcia jest Mila Papieska o dystansie 1609 metrów. Weryfikacja uczestników o godzinie 9:15 w dniu Biegu, a o godzinie 10:00 nastąpi start wydarzenia.
  czytaj więcej
  11. Bieg Papieski im. św. Jana Pawła II
 • Polecane

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.)     1. STYCZNIA 2019 R. Z MOCY PRAWA NASTĘPUJE PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
  • Nie jest wymagany wniosek.
  • Zaświadczenie zostanie wydane i doręczone z urzędu.
  2. JAKIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ PODLEGAĆ PRZEKSZTAŁCENIU? Przekształceniu będą podlegać jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie   z budynków mieszkalnych. 3. ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU OTRZYMA KAŻDY UŻYTKOWNIK WIECZYSTY Z URZĘDU.
  • Zaświadczenie wydane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (tj. od dnia 1 stycznia 2019 r.) i przesyłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków lub inny adres na który doręczana była korespondencja dotycząca użytkownika wieczystego.
  • Zaświadczenie będzie przesłane do Sądu, który na tej podstawie ujawni w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości. Od wniosku o wykreślenie wpisu roszczenia o opłatę z działu III księgi wieczystej Sąd pobiera opłatę w wysokości:
  – 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej - 75 zł – w pozostałych przypadkach. Ponadto zaświadczenie będzie przesłane do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków. 4. CHCĘ OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE WCZEŚNIEJ CO MAM ZROBIĆ?
  • Zaświadczenie może być wydane na wniosek:
  • w terminie 4 miesięcy od dnia jego złożenia;
  • w terminie 1 miesiąca jeżeli wydanie zaświadczenia jest uzasadnione potrzebą dokonania czynności prawnej.
  • Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.
  • Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy w Banku Pekao S.A. Nr: 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy z dopiskiem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu”.
  5. JAKA BĘDZIE WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE?
  • Opłaty za przekształcenie będą wnoszone przez okres 20 lat od dnia przekształcenia.
  • Opłata roczna za przekształcenie stanowi kwotę dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie będzie równa opłacie, która jest należna w 3 roku od aktualizacji.
  • Po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności właściciel może zgłosić zamiar jednorazowego wniesienia opłaty, w każdym czasie trwania obowiązku jej wnoszenia.
  6. NIE DOSTAŁEM ZAŚWIADCZENIA, CZY MAM WPŁACAĆ OPŁATĘ W ROKU 2019?
  • Nie uiszczamy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Uiszczamy natomiast opłatę za przekształcenie.
  • Opłatę za przekształcenie za rok 2019 r. można wnieść do dnia 29 lutego 2020 r., natomiast opłatę za 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.
  • Opłata za przekształcenie za pozostałe lata (tj. od 2021 r.) wnoszona jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
  7. CHCĘ WNIEŚĆ OPŁATĘ JEDNORAZOWO CZY PRZYSŁUGUJE MI BONIFIKATA?
  • Bonifikata przysługuje wyłącznie osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
  • Rada Miejska w Łęczycy podjęła uchwałę nr V/34/2019 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od jednorazowej opłaty, która  wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
  8. GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU? dodatkowe informacje można uzyskać:
  • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 (na II piętrze - pokój 44 lub 42),
  • pod numerem telefonu: (24) 721 03 33, (24) 721 03 30.
   
  czytaj więcej
  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Polecane

  I Ty możesz zostać krwiodawcą

  Uprzejmie przypominamy, że w każdy piątek przed budynkiem Urzędu Miasta (ul. Marii Konopnickiej 14) w godzinach 8:00-11:30 stoi zaparkowany Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym można oddać krew.     Poniżej ważne informacje dla krwiodawców: KTO MOŻE ODDAĆ KREW osoba pełnoletnia (do 65 roku życia) osoba ważąca powyżej 50kg osoba zdrowa DYSKWALIFIKACJE STAŁE Choroby układu krążenia Choroby układu pokarmowego Choroby skóry Choroby układu nerwowego Choroby układu oddechowego Choroby układu moczowego Choroby zakaźne Choroby metaboliczne i układu endokrynologicznego (cukrzyca, tarczyca) Choroby krwi i układu krwiotwórczego Nowotwory złośliwe Nosiciele wirusa HIV Alkoholicy DYSKWALIFIKACJE CZASOWE NA 2 TYGODNIE Po kuracji antybiotykowej Grypa oraz infekcje grypopochodne DYSKWALIFIKACJE CZASOWE 6 MIESIĘCY Tatuaż Kolczykowanie Zabiegi operacyjne Akupunktura Ciąża i okres karmienia piersią DYSKWALIFIKACJE INNE Aspiryna 7 dni Usunięcie zęba i leczenie kanałowe 1 tydzień Opryszczka Okres menstruacji i 3 dni po jej zakończeniu PRZYWILEJE HONOROWEGO KRWIODAWCY Kontrola swojego stanu zdrowia (morfologia krwi) Oznaczenie grupy krwi Badanie na bakterię kiły oraz na wirusy: HIV, żółtaczka typu B i C Legitymacja HDK (Honorowego Dawcy Krwi) – do niej zbiera się wpisy dotyczące ilości oddanej krwi Karta identyfikacyjna grupy krwi – Każdy Honorowy Dawca Krwi lub jej składników (np: osocza, płytek) może uzyskać plastikową kartę z grupą krwi, ważną jako dokument potwierdzający posiadaną grupę krwi w przypadku konieczności wykonania transfuzji krwi 8 tabliczek czekolady, napój energetyczny oraz batonik – to najbardziej znany “bonus” za oddanie krwi. Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje ekwiwalent kaloryczny o wartości 4,5tyś. kcal Wolny dzień w pracy, uczelni, szkole – na prośbę dawcy wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność. Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o Publicznej służbie krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia Ulga podatkowa – możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy do opodatkowania. Rabaty w sklepach internetowych i punktach usługowych – aktywni dawcy krwi mogą liczyć na różne rabaty np. na basenie czy siłowni. Pasjonaci turystyki górskiej mogą skorzystać z rabatów udzielanych przez partnerów akcji “Dawcom w Darze” Obsługa poza kolejnością w przychodniach i aptekach Status Zasłużonego HDK uzyskuje się, jeśli jako mężczyzna odda się co najmniej 6 litrów krwi, a jako kobieta – co najmniej 5 litrów Bezpłatna komunikacja miejska – W wielu miastach Zasłużeni Krwiodawcy mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługuje także zniżka na leki znajdujące się na liście leków refundowanych JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ODDANIA KRWI? Być wyspanym i wypoczętym. Zjeść lekkostrawne śniadanie. Wypić więcej niż zazwyczaj szklanki: herbaty, wody, soku. Należy ograniczyć palenie papierosów, a także nie pijemy alkoholu! Ogólnopolski program zniżek dla Honorowych Dawców Krwi O plusach bycia krwiodawcą można przeczytać więcej klikając w poniższy link, który przedstawia ogólnopolski program zniżek dla Honorowych Dawców Krwi:

  http://razemdladawcow.pl/

  czytaj więcej
  I Ty możesz zostać krwiodawcą

Aktualności

Miasto pomaga poszkodowanym w pożarze

19.09.2003 autor: UM Łęczyca

Dziś we wczesnych godzinach porannych w Łęczycy, w jednej ze starych kamienic na ulicy Kowalskiej wybuchł pożar. Natychmiast na miejsce zdarzenia przyjechały jednostki z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łęczycy. Spaleniu uległo kilka mieszkań, ogień strawił także strych i dach. Jedna osoba została poparzona i przewieziono ją do szpitala. Już kilka minut po zdarzeniu na miejscu pożaru był Krzysztof Lipiński, burmistrz Łęczycy. – Strażacy szybko uporali się z pożarem, ale straty są znaczne. Przede wszystkim musieliśmy natychmiast zapewnić poszkodowanym pomoc w uzyskaniu lokali zastępczych. Zaproponowałem chwilowe mieszkania w Bursie Szkolnej, ale poszkodowani odmówili twierdząc, że zamieszkają u swoich rodzin. Łęczycki Ośrodek Pomocy Społecznej już przygotował dla tych osób pomoc finansową i w naturze. Nie będzie to pomoc jednokrotna, ponieważ już

Jose Torres w Łęczycy

18.09.2003 autor: UM Łęczyca

W sobotę o godz. 18 na łęczyckiej Starówce odbędzie się koncert Jose Torresa y Salsa Tropical. Z propozycją zorganizowania koncertu zwróciło się do władz miejskich częstochowskie stowarzyszenie „Z ufnością w trzecie tysiąclecie”, w którego radzie nadzorczej zasiadają między innymi Krzysztof Lipiński, burmistrz Łęczycy, Wiktor Napióra, prezes łęczyckiej firmy farmaceutycznej Hurtap i Andrzej Grajewski, znany działacz sportowy. Częstochowski stowarzyszenie prowadzi Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny, który jest placówką opiekuńczo – wychowawczą dla noworodków i niemowląt pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodziców. – Cieszę się, że łęczycanie będą mogli pomóc tej placówce, ponieważ jej członkowie już od godz. 15 będą kwestować na rzecz dzieci pokrzywdzonych przez los – mówi Krzysztof Lipiński, burmistrz Łęczycy. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma polskimi i zagranicznymi artystami, którzy chętnie biorą

Szkoły i przedszkola wyremontowane

17.09.2003 autor: UM Łęczyca

W okresie wakacji we wszystkich placówkach dydaktycznych, podlegających samorządowi miejskiemu, wykonano remonty, które miały na celu poprawę warunków funkcjonowania tych placówek. Uczniowie, przedszkolaki, a także nauczyciele i pozostali pracownicy oświaty mogli rozpocząć pracę i naukę w znacznie lepszych warunkach. Najważniejszą inwestycją był remont sali gimnastycznej w Gimnazjum. Na ten cel zabezpieczono w budżecie miasta 110 tys. zł. Brak zainteresowania poprzednich władz samorządowych poprawą warunków w sali gimnastycznej, sprawił, że remont został zakończony już po rozpoczęciu roku szkolnego. W sali tej nie przeprowadzono żadnych remontów od wielu lat. Były plany, ale wszystko kończyło się na składanych deklaracjach i obietnicach. Zaniedbania były ogromne, nic więc dziwnego, że firma wykonująca te prace natrafiała na coraz to nowe problemy, związane z cyklinowaniem parkietu, wymianą

Piłkarze Hurtapu wśród najlepszych w Polsce

16.09.2003 autor: UM Łęczyca

Na początku lipca piłkarze Hurtapu zostali wicemistrzami Polski w beach soccer, czyli piłce plażowej. Na turnieju w Ustce zawodnicy łęczyckiej drużyny kroczyli od zwycięstwa do zwycięstwa przegrywając dopiero mecz finałowy z zespołem ze Szczecina. Finałowy mecz był bardzo zacięty i pewnie zakończyłby się zwycięstwem Hurtapu, gdyby nie bójki na trybunach wywołane przez kibiców drużyny szczecińskiej. Z tego powodu sędziowie zakończyli mecz przed upływem regulaminowego czasu gry, a Hurtap zszedł z boiska pokonany przez szczeciński Trink Team 1:3. Wicemistrzostwo Polski i tak było ogromnym sukcesem, a dobra postawa zawodników Hurtapu zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski Tomasza Milczarka i Daniela Banasika. Piłkarze ci zagrali w pierwszym historycznym meczu reprezentacji Polski, który odbył się w Chodczu na boisku Hurtapu. Trzeba zwrócić uwagę, że

Łęczyckie siatkarki przed sezonem

16.09.2003 autor: UM Łęczyca

Siatkarki MMKS Łęczyca przygotowania do nowego sezonu rozpoczęły 21 lipca obozem dochodzeniowym, który odbywał się w Szkole Podstawowej nr 4. Po zakończeniu zgrupowania w Łęczycy podopieczne trenera Krzysztofa Psiurskiego wyjechały na obóz sportowy do Poronina. – W Poroninie mieliśmy doskonałe warunki treningowe. Trenowaliśmy dwa razy dziennie w hali sportowej, a oprócz treningów zwiedzaliśmy także pobliskie miejscowości, podczas pieszych wędrówek górskich. Wypełniliśmy wszystkie plany treningowe i mam nadzieję, że pobyt na obozie zaowocuje dobrymi wynikami w sezonie – mówi Krzysztof Psiurski. Po przyjeździe do Łęczycy młode siatkarki nadal pilnie trenują na obiektach SP nr 4. W sezonie 2003/2004 drużyna MMKS wystąpi w rozgrywkach młodziczek i kadetek. Kadra zespołu składa się z 19 zawodniczek. – W rozgrywkach grupowych w kategorii młodziczek, w