• Polecane

  Premiery 2019 – prezentacja sekcji działających przy Domu Kultury

  Dom Kultury serdecznie zaprasza na kolejną edycję „Premiery”, czyli prezentację sekcji działających przy placówce, które odbędą się 16 i 30 marca. Przed publicznością wystąpią więc grupy teatralne, zespoły taneczne, a także odbędzie się wernisaż.     W pierwszym terminie, czyli 16 marca (sobota), „Premiery 2019” odbędą się w Domu Kultury o godzinie 17:00. Przed publicznością wystąpi Dziecięcy Teatr Wizji i Ruchu. Ponadto swoje umiejętności zaprezentują wokaliści i instrumentaliści oraz będzie można obejrzeć wernisaż wystawy pn. „Artystyczne Fantazje”. W drugim terminie, czyli 30 marca (sobota), „Premiery 2019” odbędą się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 o godzinie 14:30. W programie przewidziane są występy zespołów tanecznych –od najmłodszych a na najstarszych grupach kończąc. Szczegóły wydarzeń znajdują się na załączonym plakacie.
  czytaj więcej
  Premiery 2019 – prezentacja sekcji działających przy Domu Kultury
 • Polecane

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.)     1. STYCZNIA 2019 R. Z MOCY PRAWA NASTĘPUJE PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
  • Nie jest wymagany wniosek.
  • Zaświadczenie zostanie wydane i doręczone z urzędu.
  2. JAKIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ PODLEGAĆ PRZEKSZTAŁCENIU? Przekształceniu będą podlegać jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie   z budynków mieszkalnych. 3. ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU OTRZYMA KAŻDY UŻYTKOWNIK WIECZYSTY Z URZĘDU.
  • Zaświadczenie wydane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (tj. od dnia 1 stycznia 2019 r.) i przesyłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków lub inny adres na który doręczana była korespondencja dotycząca użytkownika wieczystego.
  • Zaświadczenie będzie przesłane do Sądu, który na tej podstawie ujawni w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości. Od wniosku o wykreślenie wpisu roszczenia o opłatę z działu III księgi wieczystej Sąd pobiera opłatę w wysokości:
  – 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej - 75 zł – w pozostałych przypadkach. Ponadto zaświadczenie będzie przesłane do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków. 4. CHCĘ OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE WCZEŚNIEJ CO MAM ZROBIĆ?
  • Zaświadczenie może być wydane na wniosek:
  • w terminie 4 miesięcy od dnia jego złożenia;
  • w terminie 1 miesiąca jeżeli wydanie zaświadczenia jest uzasadnione potrzebą dokonania czynności prawnej.
  • Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.
  • Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy w Banku Pekao S.A. Nr: 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy z dopiskiem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu”.
  5. JAKA BĘDZIE WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE?
  • Opłaty za przekształcenie będą wnoszone przez okres 20 lat od dnia przekształcenia.
  • Opłata roczna za przekształcenie stanowi kwotę dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie będzie równa opłacie, która jest należna w 3 roku od aktualizacji.
  • Po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności właściciel może zgłosić zamiar jednorazowego wniesienia opłaty, w każdym czasie trwania obowiązku jej wnoszenia.
  6. NIE DOSTAŁEM ZAŚWIADCZENIA, CZY MAM WPŁACAĆ OPŁATĘ W ROKU 2019?
  • Nie uiszczamy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Uiszczamy natomiast opłatę za przekształcenie.
  • Opłatę za przekształcenie za rok 2019 r. można wnieść do dnia 29 lutego 2020 r., natomiast opłatę za 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.
  • Opłata za przekształcenie za pozostałe lata (tj. od 2021 r.) wnoszona jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
  7. CHCĘ WNIEŚĆ OPŁATĘ JEDNORAZOWO CZY PRZYSŁUGUJE MI BONIFIKATA?
  • Bonifikata przysługuje wyłącznie osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
  • Rada Miejska w Łęczycy podjęła uchwałę nr V/34/2019 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od jednorazowej opłaty, która  wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
  8. GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU? dodatkowe informacje można uzyskać:
  • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 (na II piętrze - pokój 44 lub 42),
  • pod numerem telefonu: (24) 721 03 33, (24) 721 03 30.
   
  czytaj więcej
  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Polecane

  I Ty możesz zostać krwiodawcą

  Uprzejmie przypominamy, że w każdy piątek przed budynkiem Urzędu Miasta (ul. Marii Konopnickiej 14) w godzinach 8:00-11:30 stoi zaparkowany Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym można oddać krew.     Poniżej ważne informacje dla krwiodawców: KTO MOŻE ODDAĆ KREW osoba pełnoletnia (do 65 roku życia) osoba ważąca powyżej 50kg osoba zdrowa DYSKWALIFIKACJE STAŁE Choroby układu krążenia Choroby układu pokarmowego Choroby skóry Choroby układu nerwowego Choroby układu oddechowego Choroby układu moczowego Choroby zakaźne Choroby metaboliczne i układu endokrynologicznego (cukrzyca, tarczyca) Choroby krwi i układu krwiotwórczego Nowotwory złośliwe Nosiciele wirusa HIV Alkoholicy DYSKWALIFIKACJE CZASOWE NA 2 TYGODNIE Po kuracji antybiotykowej Grypa oraz infekcje grypopochodne DYSKWALIFIKACJE CZASOWE 6 MIESIĘCY Tatuaż Kolczykowanie Zabiegi operacyjne Akupunktura Ciąża i okres karmienia piersią DYSKWALIFIKACJE INNE Aspiryna 7 dni Usunięcie zęba i leczenie kanałowe 1 tydzień Opryszczka Okres menstruacji i 3 dni po jej zakończeniu PRZYWILEJE HONOROWEGO KRWIODAWCY Kontrola swojego stanu zdrowia (morfologia krwi) Oznaczenie grupy krwi Badanie na bakterię kiły oraz na wirusy: HIV, żółtaczka typu B i C Legitymacja HDK (Honorowego Dawcy Krwi) – do niej zbiera się wpisy dotyczące ilości oddanej krwi Karta identyfikacyjna grupy krwi – Każdy Honorowy Dawca Krwi lub jej składników (np: osocza, płytek) może uzyskać plastikową kartę z grupą krwi, ważną jako dokument potwierdzający posiadaną grupę krwi w przypadku konieczności wykonania transfuzji krwi 8 tabliczek czekolady, napój energetyczny oraz batonik – to najbardziej znany “bonus” za oddanie krwi. Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje ekwiwalent kaloryczny o wartości 4,5tyś. kcal Wolny dzień w pracy, uczelni, szkole – na prośbę dawcy wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność. Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o Publicznej służbie krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia Ulga podatkowa – możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy do opodatkowania. Rabaty w sklepach internetowych i punktach usługowych – aktywni dawcy krwi mogą liczyć na różne rabaty np. na basenie czy siłowni. Pasjonaci turystyki górskiej mogą skorzystać z rabatów udzielanych przez partnerów akcji “Dawcom w Darze” Obsługa poza kolejnością w przychodniach i aptekach Status Zasłużonego HDK uzyskuje się, jeśli jako mężczyzna odda się co najmniej 6 litrów krwi, a jako kobieta – co najmniej 5 litrów Bezpłatna komunikacja miejska – W wielu miastach Zasłużeni Krwiodawcy mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługuje także zniżka na leki znajdujące się na liście leków refundowanych JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ODDANIA KRWI? Być wyspanym i wypoczętym. Zjeść lekkostrawne śniadanie. Wypić więcej niż zazwyczaj szklanki: herbaty, wody, soku. Należy ograniczyć palenie papierosów, a także nie pijemy alkoholu! Ogólnopolski program zniżek dla Honorowych Dawców Krwi O plusach bycia krwiodawcą można przeczytać więcej klikając w poniższy link, który przedstawia ogólnopolski program zniżek dla Honorowych Dawców Krwi:

  http://razemdladawcow.pl/

  czytaj więcej
  I Ty możesz zostać krwiodawcą
 • Polecane

  Mała Książka - Wielki Człowiek

  czytaj więcej
  Mała Książka - Wielki Człowiek

Aktualności

Polbruk na Sienkiewicza

08.06.2004 autor: UM Łęczyca

Na ulicy Sienkiewicza, w okolicach Zamku Królewskiego, rozpoczęły się prace związane z wymianą zniszczonych płyt chodnikowych. Płyty zostaną zastąpione kostką polbrukową na odcinku około 100 m. Ponieważ chodnik znajduje się tuż przy trasie krajowej nr 1, która zarządzana jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych, materiały zostały zakupione przez tę firmę. Miasto natomiast oddelegowało pracowników z prac interwencyjnych, którzy wykonują te roboty.

Zlot miłośników volvo w Łęczycy

08.06.2004 autor: UM Łęczyca

W dniach 19 – 20 czerwca 2004 roku w województwie łódzkim odbędzie się zlot miłośników samochodów volvo. Zlot rozpocznie się 19 czerwca w Cesarce koło Strykowa, a uczestnicy zlotu zawitają w tym dniu także do Łęczycy. Spodziewany przyjazd nastąpi około godziny 10.30. Do Łęczycy przyjedzie około 70 miłośników samochodów tej marki. Spotkają się na pl. T.Kościuszki, gdzie odbędą się pokazy kierowania tymi autami, konkursy dotyczące historii volvo, ale także konkursy o historii Łęczycy. – Mieszkańcy miasta będą mogli oglądać nasze pojazdy, które zostały wyprodukowane w różnych latach. Zorganizujemy również slalom samochodowy i przygotujemy inne atrakcje – mówią Piotr Janowski i Paweł Legiędź – organizatorzy zlotu. Miłośnicy volvo zwiedzą Łęczycę, a w godzinach popołudniowych udadzą się w drogę powrotną do Cesarki.

Konkurs rozstrzygnięty

08.06.2004 autor: UM Łęczyca

Do konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Łęczycy przystąpiły trzy osoby: Wanda Lepczak, Jadwiga Maria Materska i Beata Muszyńska. Komisja konkursowa orzekła, że Dyrektorem Gimnazjum zostanie Wanda Lepczak.

ZAWIADOMIENIE

07.06.2004 autor: UM Łęczyca

Burmistrz Miasta Łęczyca zawiadamia, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi w Ratuszu Miejskim, Urząd Stanu Cywilnego od dnia 8.06.2004 roku zostaje przeniesiony do Urzędu Miasta Łęczyca pokój 35 ul. M.Konopnickiej 14.

Kasztelan nagrodził młodych literatów

07.06.2004 autor: UM Łęczyca

Marian Dreszer, Honorowy Kasztelan Zamku Królewskiego w Łęczycy, w kwietniu 2004 roku ogłosił konkurs literacki dla uczniów gimnazjum i szkół ponadpodstawowych. Łęczycka młodzież pisała prace literackie na temat "Diabeł Boruta spełnia trzy życzenia". Specjalne jury powołane przez Kasztelana oceniło prace, a wręczenie nagród nastąpiło w czasie odbywającego się w Łęczycy 1 czerwca 2004 roku Dnia Dziecka. Pierwszą nagrodą, którą będzie tygodniowy wakacyjny wyjazd została uhonorowana Magdalena Adamczewska, uczennica klasy II d LO im.Kazimierza Wielkiego. Magdalena Adamczewska sama wskaże miejscowość, w której zamierza spędzić tydzień wakacji. Mateusz Kulesza, z klasy II d LO.im.K.Wielkiego, Agnieszka Szymańska z Wąkczewa i Malwina Słowińska z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Łęczycy otrzymali aparaty fotograficzne.