Aktualności

Obchody 64 Rocznicy Bitwy nad Bzurą

08.09.2003 autor: UM Łęczyca

Obchody 64 Rocznicy Bitwy nad Bzurą. Łęczyca 14 września 2003 roku Program uroczystości: 1. Godz. 9.00 – 10.00 – Przyjazd kombatantów i zaproszonych gości do Łęczycy 2. Godz. 10.15 – 10.45 – Przejazd do miejscowości Orła delegacji kombatantów, zaproszonych gości oraz władz miasta i powiatu 3. Godz. 11.00 – 12.30 – Msza święta połączona z odsłonięciem pomnika w miejscowości Orła 4. Godz. 12.00 – 13.00 – Msza święta przy pomniku Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Łęczycy 5. Godz. 13.30 – 14.30 – Apel poległych na cmentarzu w Łęczycy 6. Godz. 16.00 – 16.15 – Przejazd kombatantów i zaproszonych gości do Tumu 7. Godz. 16.30 – 17.15 Plenerowa inscenizacja Bitwy nad Bzurą przygotowana przez pracowników Muzeum w Łęczycy w okolicach grodziska

Rocznica Bitwy nad Bzurą

08.09.2003 autor: UM Łęczyca

Mieszkańcy Ziemi Łęczyckiej tradycyjnie będą bardzo uroczyści obchodzić 64 rocznicę Bitwy nad Bzurą. W tym roku pracownicy Muzeum w Łęczycy oraz władze samorządowe przygotowały atrakcyjny program obchodów. Po raz pierwszy na grodzisku pod Tumem odbędzie się inscenizacja ataku wojsk polskich na wojska niemieckie, który to atak rozpoczął się 9 września 1939 roku i doprowadził do odbicia Łęczycy z rąk niemieckich. W inscenizacji, która rozpocznie się 14 września o godzinie 16.30 wezmą udział strażacy z gminnych jednostek OSP, a także młodzież szkolna. Scenariuszem działań wojennych i pozoracją pola walki zajęli się żołnierze z Leźnicy Wielkiej. Bitwa nad Bzurą była największą operacją zaczepną kampanii wrześniowej 1939 roku. Zakończyła się klęską wojsk polskich, ale poczyniła znaczne straty w szeregach armii niemieckiej i odciążyła

Grant dla Łęczycy – Nowe miejsca pracy

04.09.2003 autor: UM Łęczyca

     W lipcu 2003 roku Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza praca” ogłosiło konkurs na udzielanie grantów na tworzenie Gminnych Centrów Informacji. Zgodnie z założeniami programu centra powinny dysponować informacjami o ofertach pracy, możliwościach podjęcia działań o charakterze wolontariackim, zawodach, szkołach i instytucjach szkolących, warunkach i procedurach uruchamiania własnej działalności gospodarczej, a także podstawowymi informacjami w zakresie prawa pracy i obowiązków bezrobotnego.      – W obliczu ograniczonej dostępności do ofert pracy, oraz obniżającego się poziomu życia mieszkańców, utworzenie Gminnego Centrum Informacji stało się bardzo potrzebne dla naszego społeczeństwa. Dlatego też przygotowaliśmy w Urzędzie Miasta projekt i wysłaliśmy go za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy do Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Utworzenie Gminnego Centrum

‚Szturmem wzięli Urząd Miasta!’ – SPROSTOWANIE

02.09.2003 autor: UM Łęczyca

W związku z ukazaniem się artykułu „Szturmem wzięli Urząd Miasta!” autorstwa TOM – „DŁ” 1 września 2003 roku, żądam sprostowania zawartych w tym artykule informacji, które są tendencyjne i nieprawdziwe. Autor artykułu pisze: „Rajcy z grupy, która została wybrana do Rady Miasta z komitetów wyborczych burmistrza Lipińskiego, będą głosowali za likwidacją przedszkola, choćby dlatego, że burmistrz Lipiński jest inicjatorem jego zamknięcia i z tego, co wiadomo, zdania nie zmienił”. Autor artykułu wysuwa tezy wyssane chyba z palca. Na jakiej podstawie może twierdzić, że rajcy, jak ich określa, będą głosować za likwidacją przedszkola? Może poda konkretne fakty? Z artykułu nic takiego nie wynika. Na podstawie jakich faktów wysuwa wniosek, że burmistrz zdania w sprawie likwidacji przedszkola nie zmienił? Czy w tym

‚Knebel w usta urzędnika’ – SPROSTOWANIE

01.09.2003 autor: UM Łęczyca

Treść artykułu W związku z ukazaniem się artykułu „Knebel w usta urzędnika” – „DŁ” 29 sierpnia 2003 roku, autorstwa MBR, stwierdzam, że zawarte w nim treści są nieprawdziwe i obraźliwe w stosunku do pracowników Urzędu Miasta w Łęczycy. MBR pisze „Knebel w usta urzędnika”. Pragnę wyjaśnić, że słowo „knebel” oznacza zwiniętą szmatę, którą zatyka się komuś usta, żeby uniemożliwić mu wydobywanie się głosu” – „Mały słownik języka polskiego” – Wydawnictwa Naukowe PWN, wydanie z 1997 roku. Chciałbym zapytać więc MBR, czy kiedykolwiek widział jakiegokolwiek pracownika Urzędu Miejskiego w Łęczycy ze zwiniętą i zatkaną szmatą w ustach? Jeżeli nie, to żądam zamieszczenia przeprosin MBR w stosunku do pracowników Urzędu Miejskiego za obraźliwe i nieprawdziwe sformułowanie. Nie zgadzam się również ze sformułowaniem