Aktualności

Boruta ratuje króla

31.12.2003 autor: UM Łęczyca

Król jechał do Łęczycy, I koło Orszewic kareta w cztery konie zapadła się na błotach, bo król nie wiedział, że nie ma tam przejazdu i drogi do Łęczycy, Zaczęli szukać ludzi, żeby wóz i konie wyciągnęli, A była już noc. Przy trytwie, co przechodzi z Orszewic do Kuchar, mieszkał silny chłop, nazywał się Boruta. Na trytwie to kamienie ze wszystkich stron i tą trytwą owce i bydło pędzili. Boruta wziął linkę i króla z wozem i końmi sam w nocy z błota wyciągnął. Król wtedy wziął Borutę do swojej karety, zawiózł do zamku do Łęczycy i powiedział; — Po mojej śmierci będziesz tu władcą. op, Franciszek Nawrotek l. 75 wieś Tum rok 1950

Jak chłop ratował Borutę

31.12.2003 autor: UM Łęczyca

Chłop upił się i szedł bez błota pijany. Jakiś owad, może sowa albo inny nocny ptak krzyknął: – Hę, hę, hę… A ten chłop: – A ty psie – bo myślał, że z niego się śmieje. Ale jak drugi raz usłyszał, to pomyślał, że to diabeł się topi i że trzeba go ratować, a chłop dobre serce miał, jak się upił. Po trochu, po trochu do naga się rozebrał. bo krzyk słyszał coraz dalej i szedł coraz głębiej, bo Boruta wciągał. Jak spostrzegł się, że tonie, to strach go obleciał, przeżegnał się, jakoś się wygramolił, ale w nocy nie mógł niczego z ubrania poznajdować, bo ciemno. Cały umazany błotem dowlókł się do wsi i puka, puka. Nie chcieli mu otworzyć,

Kapituła w Łęczycy

24.12.2003 autor: UM Łęczyca

29 grudnia 2003 roku o godzinie 11.00 na Zamku Królewskim w Łęczycy odbędzie się spotkanie przedstawicieli miast wchodzących w skład Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce. Organizatorem spotkania jest Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy, który w Kapitule pełni funkcję Kanclerza. Kapituła Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce została utworzona w 1996 roku, a jej głównym celem jest współpraca miast , które swoim rodowodem sięgają XII wieku. Kapituła realizuje swoje cele i zadania poprzez upowszechnianie wiedzy o historii zrzeszonych miast, współpracę w zakresie ochrony dóbr kultury, ekologii. ochrony środowiska, sportu. Miasta zrzeszone w Kapitule przygotowują i realizują wspólne inicjatywy o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, wydają czasopisma i foldery promujące te miejscowości, a także roztaczają opiekę nad dobrami kulturalnymi. W 2000 roku

Miejskie służby gotowe do świąt

24.12.2003 autor: UM Łęczyca

W Urzędzie Miasta Łęczyca odbyła się narada zwołana przez Krzysztofa Lipińskiego, Burmistrza Miasta z przedstawicielami służb miejskich. Przedstawiciele PEC, PGKiM, Straży Miejskiej i MOPS poinformowali o swoich działaniach w okresie świąt Bożego Narodzenia. Z przekazanych informacji wynika, że nie będzie problemów z ogrzewaniem budynków, wywozem śmieci, zapewnieniem odśnieżania w przypadku opadów, oraz pomocy dla osób bezdomnych. W przypadkach awarii bądź innego rodzaju zagrożeń uruchomione zostały telefony pod którymi będą dyżurować przedstawiciele służb odpowiedzialnych za stan miasta.

Mniejsze opłaty za przedszkola

24.12.2003 autor: UM Łęczyca

Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami, Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy, zaproponował w przyszłorocznym budżecie obniżenie opłat za korzystanie z miejskich przedszkoli. Planowane jest zmniejszenie opłat za posiłki lub opłaty czesnego. Radni zostaną zapoznani z projektem Burmistrza na najbliższej sesji, która odbędzie się 29 grudnia 2003 roku. – W budżecie są zaplanowane środki na zmniejszenie opłat za przedszkola. Mam nadzieję że radni podejmą pozytywną decyzję w tej sprawie i już od 1 stycznia 2004 roku będą obowiązywały nowe stawki za korzystanie z przedszkoli. Będę nadal dążył zgodnie z moimi obietnicami, aby w jak najszybszym czasie doprowadzić do całkowicie bezpłatnego korzystania z przedszkoli przez łęczyckie rodziny – stwierdza Krzysztof Lipiński.