Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

11.01.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Szczegółowe informacje zawiera  Zarządzenie Nr 120.10.2019 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki