Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

13.01.2020
autor: UM Łęczyca (ws)
Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.5.2020 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki