Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

11.01.2022
autor: UM Łęczyca (mk)
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2022 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczone Zarządzenie Nr 120.5.2022 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2022 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.