Otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2022 rok

14.01.2022
autor: UM Łęczyca (mk)
Otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2022 rok

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.11.2022 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej