Otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

15.03.2018
autor: UM Łęczyca (mn)
Otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczone Zarządzenie Nr 120.48.2018 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 120.48.2018