Otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa

12.02.2020
autor: UM Łęczyca (ws)
Otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2020 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczone Zarządzenie Nr 120.32.2020 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2020 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Załączniki