Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

11.01.2019
autor: UM Łęczyca (mk)
Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2019 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczone Zarządzenie Nr 120.13.2019 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2019 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Załączniki