Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku

22.02.2024
autor: UM Łęczyca (mk2)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2024 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.43.2024 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2024 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Załączniki