Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego

14.09.2018
autor: UM Łęczyca (mk)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. ul. Tumska 2 w imieniu Burmistrza Miasta Łęczyca na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Łęczyca Nr 120.132.2018 z 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Łęczyca w trybie przetargu oraz  Nr 120.29.2018 z 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przetargów i rokowań na najem niewyodrębnionych lokali użytkowych i garaży, stanowiących własność Miasta Łęczyca oraz powołania komisji przetargowej ogłasza z dniem 14 września 2018 r. przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.

Więcej informacji tutaj