Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie

11.01.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.11.2019 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 10 stycznia 2019 r.

Załączniki