Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

12.02.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Burmistrz Miasta ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2019 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczone Zarządzenie Nr 120.35.2019 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 12.02.2019 r.

Zarządzenie 120_35_2019