Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łęczyca o przetargach

30.07.2020
autor: UM Łęczyca (mk2)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łęczyca o przetargach

18 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej /parter/ odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, położonych w Łęczycy, stanowiących własność Miasta Łęczyca. Przetargi będą przeprowadzane zgodnie z poniższym harmonogramem:

9.00 pierwszy przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 42 usytuowanego na parterze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Kaliskiej 44, składającego się z 3 pomieszczeń o powierzchni użytkowej 45,78 m2. Lokal wyposażony jest instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.

Wraz ze sprzedażą lokalu sprzedany będzie grunt obejmujący działkę nr 578/9 o powierzchni 845 m2 w udziale wynoszącym 46/2058 jej części (księga wieczysta nr LD1Y/00023038/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy). Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi  i nie jest przedmiotem zobowiązań.

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 223.000,00 zł
wadium : 11.200,00 zł

Oględziny lokalu w dniu 6 sierpnia 2020 roku w godz. 10.00-11.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr (24) 721-35-88.

9.20 – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 115/4 o powierzchni 0,1072 ha, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

cena wywoławcza: 110.000,00 zł (w tym 23% VAT)
wadium : 6.000,00 zł

9.40 – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 115/6 o powierzchni 0,0850 ha, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

cena wywoławcza: 89.000,00 zł (w tym 23% VAT)
wadium : 5.000,00 zł

10.00 – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/5 o powierzchni 0,1097 ha, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

cena wywoławcza: 112.000,00 zł (w tym 23% VAT)
wadium : 6.000,00 zł

10.20 – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/6 o powierzchni 0,1117 ha, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

cena wywoławcza: 115.000,00 zł (w tym 23% VAT)
wadium : 6.000,00 zł

10.40 – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/9 o powierzchni 0,0850 ha, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

cena wywoławcza: 89.000,00 zł (w tym 23% VAT)
wadium : 5.000,00 zł

11.00 – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/10 o powierzchni 0,0852 ha, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

cena wywoławcza: 89.000,00 zł (w tym 23% VAT)
wadium : 5.000,00 zł

11.20 – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działki: nr 118/7 o powierzchni 0,0521 ha i nr 118/18 o powierzchni 0,0608 ha, uregulowane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

cena wywoławcza: 119.000,00 zł (w tym 23% VAT)
wadium : 6.000,00 zł

11.40 – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działki: nr 118/8 o powierzchni 0,0471 ha i nr 118/20 o powierzchni 0,0673 ha, uregulowane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

cena wywoławcza: 120.000,00 zł (w tym 23% VAT)
wadium : 6.000,00 zł

12.00 – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działki: nr 118/11 o powierzchni 0,0357 ha i nr 118/22 o powierzchni 0,0603 ha, uregulowane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

cena wywoławcza: 99.000,00 zł (w tym 23% VAT)
wadium : 5.000,00 zł

12.20 – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działki: nr 118/12 o powierzchni 0,0318 ha  i nr 118/24 o powierzchni 0,0648 ha i nr 118/29 o powierzchni 0,0005 ha, uregulowane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

cena wywoławcza: 99.000,00 zł (w tym 23% VAT)
wadium : 5.000,00 zł

12.40 – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/19 o powierzchni 0,1162 ha, uregulowana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

cena wywoławcza: 120.000,00 zł (w tym 23% VAT)
wadium : 6.000,00 zł

13.00 – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/21 o powierzchni 0,1178 ha, uregulowana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

cena wywoławcza: 122.000,00 zł (w tym 23% VAT)
wadium : 7.000,00 zł

13.20 – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/23 o powierzchni 0,0961 ha, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

cena wywoławcza: 99.000,00 zł (w tym 23% VAT)
wadium : 5.000,00 zł

13.40 – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/25 o powierzchni 0,0971 ha, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

cena wywoławcza: 98.000,00 zł (w tym 23% VAT)
wadium : 5.000,00 zł

14.00 – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/30 o powierzchni 0,0979 ha, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

cena wywoławcza: 99.000,00 zł (w tym 23% VAT)
wadium : 5.000,00 zł

14.20 – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/31 o powierzchni 0,0982 ha, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

cena wywoławcza: 99.000,00 zł (w tym 23% VAT)
wadium : 5.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w wyżej określonych wysokościach, które winny być wpłacone w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Pekao S.A. nr: 90 1240 2539 1111 0010 6102 1434  w terminie do dnia 10 sierpnia 2020 roku /włącznie/.

Pierwsze przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości gruntowych niezabudowanych odbyły się w dniu 19 maja 2020 r.

Na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęczycy pod adresem: www.leczyca.info.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.leczyca.info.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, /pokój nr 42, II piętro/, tel. (24) 721-03-30.