Oferta realizacji zadania publicznego

14.09.2018
autor: UM Łęczyca (mk)
Oferta realizacji zadania publicznego

Informacja – oferta realizacji zadania publicznego: Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach prowadzonej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez organizację: podsumowania działań programowych i udział w Dniach Wspólnoty Oazowej Młodzieży Franciszkańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W dniu 13.09.2018r. w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Klasztor OO. Bernardynów w Łęczycy złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach  prowadzonej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez organizację: podsumowania działań programowych i udział w Dniach Wspólnoty Oazowej Młodzieży Franciszkańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 20 września 2018 r. (włącznie) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy przesyłać lub składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14,
99 – 100 Łęczyca.

Załączniki