Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok

Poniżej przedstawiamy wstępny harmonogram odbioru odpadów na miesiące: styczeń i luty 2019 roku. Usługę odbioru odpadów będzie świadczyło Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. oraz Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. w Kutnie.

Harmonogram 2019

Szanowni Mieszkańcy!

Poniżej przedstawiamy Analizę Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miasta Łęczyca za 2017 rok.

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2017


Poniżej przedstawiamy schemat funkcjonowania systemu  gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Łęczyca obowiązujący od 01.01.2018 r.Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy mieszkańców Łęczycy, że w dniu 03.01.2018 r. Rada Miejska w Łęczycy podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

W związku z powyższym od dnia 1 marca 2018 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
1) 16,00 zł za osobę, za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,
2) 18,00 zł za osobę, za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że zmiany mające wpływ na wysokość opłaty ( w szczególności przeprowadzka do innej gminy, narodziny dziecka, zgon itp.) należy zgłaszać w ciągu 14 od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Miejskim w Łęczycy pok. 45.

NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Szanowni Mieszkańcy! 

Poniżej przedstawiamy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca przyjęty uchwałą XXIX/144/16 z dnia 23 maja 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca (pobierz tutaj – Uchwała LVI.334.2017-1)

 

Od 1 marca 2018 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny nr rachunku bankowego wskazanego w zawiadomieniu o zmianie stawki dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr LX/379/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Uchwała LVI/334/2017 z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca

Uchwała LVI/335/2017 z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy nr XLIII/251/17 z dnia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXIX/145/16 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXXII/180/16 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/147/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXIX/148/16 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Łęczyca
  1. TRANS – TOM Tomasz Zenon Pietysz, ul. Podchorążych 12 lok. 22 80-298 Gdańsk
  2. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o .o., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź
  3. Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o, ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków
  4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy, ul. Tumska 2, 99-100 Łęczyca
  5. RS II Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 10, 95-100 Zgierz
  6. Remondis Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź
  7. TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. (dawniej Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko Serwice Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
  8. Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych PEOFESSIONAL Sławomir Potorczyk, ul. Piłsudskiego 6/8 95-070 Aleksandrów Łódzki
  9. Zakład Robót Sanitarnych SANATOR Sp. z o.o. Rąbień, ul. Pańska 68/70 95-070 Aleksandrów Łódzki

Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Począwszy od 1 kwietnia br. ulega zmianie lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych . Nowa lokalizacja to Baza PGKiM w Łęczycy, ul. Tumska 2. Dni oraz godziny otwarcia placówki nie ulegają zmianie. PSZOK będzie czynny we wtorki i czwartki w godz. 1000 – 1300 oraz w soboty w godz. 1200 – 16 00. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy nieodpłatnie umieszczać odpady tzw. problemowe, czyli: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.