Nieruchomości na sprzedaż

Informujemy, że miasto Łęczyca ma na sprzedaż grunty pod zabudowę jednorodzinną. Wymarzony dom na spokojnym osiedlu Kwiatowym może być właśnie Twój. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, w której na sprzedaż są 4 nieruchomości gruntowe  w przedziale od 847 m² do 1170 m². Cena już od około 100 zł brutto za 1 m²!

Gdzie zamieszkasz?

Osiedle Kwiatowe, utworzone z domów jednorodzinnych, zlokalizowane jest w zachodniej części miasta, posiadające bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką 703. Dobre położenie gruntów gwarantuje, że w promieniu 1,5 km istnieje dostęp do podstawowych instytucji oraz placówek.

Miasto Łęczyca posiada na sprzedaż:

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Łęczycy, stanowiących własność Miasta Łęczyca.

Przetargi odbędą się dnia 21 marca 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej /parter/ – w godzinach:

g. 9.00- czwarty przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 29 usytuowanego na kondygnacji podziemnej – piwnicy budynku wielolokalowego, położonego w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 10, składającego się z 4 pomieszczeń oraz WC o powierzchni użytkowej 101,70 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.

Wraz ze sprzedażą lokalu sprzedany będzie grunt obejmujący działkę nr 625/33 o powierzchni 1302 m2 w udziale wynoszącym 102/1729 jej części (księga wieczysta nr LD1Y/00032192/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy).

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 36.000,00 zł

wadium: 2.000,00 zł

g. 09.30 – szósty przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 42 usytuowanego na parterze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Zachodniej 19, składającego się z 2 pomieszczeń oraz WC o powierzchni użytkowej 64,26 m2. Lokal wyposażony jest instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.

Wraz ze sprzedażą lokalu sprzedany będzie grunt obejmujący działkę nr 578/28 o powierzchni 1390 m2 w udziale wynoszącym 64/1869 jej części (księga wieczysta nr LD1Y/00000608/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy).

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 250.000,00 zł
wadium: 13.000,00 zł

g. 10.00trzeci przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 64 usytuowanego na III piętrze budynku wielolokalowego w Łęczycy, położonego przy ulicy Belwederskiej 38C, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju o powierzchni użytkowej 35,56 m2 i przynależnej piwnicy o powierzchni 6,72 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodna, kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.

Wraz ze sprzedażą lokalu sprzedany będzie grunt obejmujący działkę nr 522/9 o powierzchni 1263 m2 w udziale wynoszącym 42/3553 jej części (księga wieczysta nr LD1Y/00032285/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy).

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 125.000,00 zł
wadium: 7.000,00 zł

g. 10.30 – trzeci przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego na I piętrze budynku wielolokalowego, położonego w Łęczycy przy ul. Ozorowskiej 14, składającego się z pokoju, kuchni oraz przedpokoju o powierzchni użytkowej 39,13 m2 i przynależnej komórki o powierzchni 7,51 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodna, kanalizacyjną. Brak centralnego ogrzewania.

Wraz ze sprzedażą lokalu sprzedany będzie grunt obejmujący działkę nr 1257 o powierzchni 392 m2 w udziale wynoszącym 466/2655 jej części (księga wieczysta nr LD1Y/00009823/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 95.000,00 zł
wadium: 5.000,00 zł

Oględziny lokali po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr (24) 721 03 30.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w wyżej określonych wysokościach, które winno być wpłacone w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto Urzędu Miejskiego –  Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy nr: 68 9029 0000 2001 0104 4933 0011 w terminie do dnia 13 marca 2023 roku /włącznie/.

Za datę wpłacenia wadium uznaje się wpływ wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy.

Na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Kwota wadium wniesiona przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tego uczestnika od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie.

Osoba fizyczna winna przybyć na przetarg z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium, natomiast osoba prawna dodatkowo z aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną czy też osobę prawną zobowiązana jest przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do przystąpienia do przetargu.

W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka.

Z regulaminem i warunkami uczestnictwa w przetargach można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14, /pokój nr 42, II piętro/, tel. (24) 721 03 30.

Burmistrz Łęczycy może odwołać przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów do publicznej wiadomości.

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza w dniu 11 kwietnia 2023 roku o godzinie 9.00 – piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Poznańskiej 25, oznaczonej numerem ewidencyjnym działka nr 767/5 o powierzchni 0,0860 ha (KW nr LD1Y/00034185/0) wraz z udziałem ½ części w działce 767/6 (KW nr LD1Y/00034185/0).
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy  ul. Marii Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej (parter).

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z usługami w parterze o dwóch kondygnacjach nadziemnych oraz budynkami gospodarczymi. Budynek częściowo zniszczony w wyniku pożaru.  Obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 340.000,00 zł
wadium : 20.000,00 zł

Oględziny nieruchomości po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr (24) 721 03 30.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej określonej wysokości, które winno być wpłacone w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto Urzędu Miejskiego –  Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy  nr: 68 9029 0000 2001 0104 4933 0011 w terminie do dnia 03 kwietnia 2023 roku /włącznie/.

Za datę wpłacenia wadium uznaje się wpływ wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy.

Termin wcześniejszych przetargów : 07.12.2021 r., 05.04.2022 r., 26.07.2022 r., 22.11.2022 r.

Na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Kwota wadium wniesiona przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tego uczestnika od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie.

Osoba fizyczna winna przybyć na przetarg z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium, natomiast osoba prawna dodatkowo z aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną czy też osobę prawną zobowiązana jest przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do przystąpienia do przetargu.

W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka.

Z regulaminem i warunkami uczestnictwa w przetargach można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14, /pokój nr 42, II piętro/, tel. (24) 721 03 30.

Burmistrz  Miasta Łęczyca może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów do publicznej wiadomości.