Nieruchomości na sprzedaż

Informujemy, że miasto Łęczyca ma na sprzedaż grunty pod zabudowę jednorodzinną. Wymarzony dom na spokojnym osiedlu Kwiatowym może być właśnie Twój. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, w której na sprzedaż są 4 nieruchomości gruntowe  w przedziale od 847 m² do 1170 m². Cena już od około 100 zł brutto za 1 m²!

Gdzie zamieszkasz?

Osiedle Kwiatowe, utworzone z domów jednorodzinnych, zlokalizowane jest w zachodniej części miasta, posiadające bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką 703. Dobre położenie gruntów gwarantuje, że w promieniu 1,5 km istnieje dostęp do podstawowych instytucji oraz placówek.

Miasto Łęczyca posiada na sprzedaż:

  1. LOKAL UŻYTKOWY – UL.ZACHODNIA 19/42

samodzielny lokal użytkowy nr 42 usytuowany na parterze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Zachodniej 19, składającego się z 2 pomieszczeń oraz WC o powierzchni użytkowej 64,26 m2. Lokal wyposażony jest instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.

  1. LOKAL UŻYTKOWY – UL.ZACHODNIA 19/42

Miasto Łęczyca posiada również na sprzedaż lokal użytkowy nr 29 usytuowany na kondygnacji podziemnej – piwnicy budynku wielolokalowego, położonego w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 10, składającego się z 4 pomieszczeń oraz WC o powierzchni użytkowej 101,70 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.

  1. LOKAL MIESZKALNY – UL. BELWEDERSKA 38C/64

26.07.2022 r., godz. 9.30 – pierwszy przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 64 usytuowanego na III piętrze budynku wielolokalowego, położonego w Łęczycy przy ul. Belwederskiej 38C, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju
o powierzchni użytkowej 35,56 m2 i przynależnej piwnicy o powierzchni 6,72 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 170.000,00 zł

wadium: 9.000,00 zł

  1. LOKAL MIESZKALNY – UL. OZORKOWSKA 14/4

26.07.2022 r., godz. 10.00 – pierwszy przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego na I piętrze budynku wielolokalowego, położonego w Łęczycy przy ul. Ozorkowskiej 14, składającego się z pokoju, kuchni oraz przedpokoju o powierzchni użytkowej 39,13 m2 i przynależnej komórki o powierzchni 7,51 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Brak centralnego ogrzewania.

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 130.000,00 zł

wadium: 7.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej określonej wysokości, które winno być wpłacone w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto Urzędu Miejskiego – Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy  nr: 68 9029 0000 2001 0104 4933 0011 w terminie do dnia 18 lipca 2022 roku /włącznie/. Za datę wpłacenia wadium uznaje się wpływ wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.

  1. KAMIENICA- UL. POZNAŃSKA 25

26.07.2022 r., godz. 09.00 –  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Poznańskiej 25.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z usługami w parterze o dwóch kondygnacjach nadziemnych oraz budynkiem gospodarczym. Budynek częściowo zniszczony w wyniku pożaru. Obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 395.000,00 zł

wadium : 20.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej określonej wysokości, które winno być wpłacone w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto Urzędu Miejskiego – Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy  nr: 68 9029 0000 2001 0104 4933 0011 w terminie do dnia 15 lipca 2022 roku /włącznie/. Za datę wpłacenia wadium uznaje się wpływ wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.

Oględziny nieruchomości po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr (24) 721 03 30.

Z regulaminem i warunkami uczestnictwa w przetargach można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14, /pokój nr 42, II piętro/, tel. (24) 721 03 30.

Burmistrz  Miasta Łęczyca może odwołać przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów do publicznej wiadomości.