Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Łęczyckim

13.08.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Łęczyckim

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) poniżej znajdują się informacje o wyżej wymienionych rodzajach wsparcia.

 

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

Kto może skorzystać?
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu
Terminy wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu: 885 106 060.

Inne informacje
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Jednostką prowadzącą jest Fundacja Honeste Vivere zlokalizowana w Łęczycy na ulicy Kaliskiej 13. Dni i godziny dyżurów: poniedziałki – piątki w godzinach 12:00-16:00.

Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

– poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

– wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

– przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać?
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu: 885 106 060.

Inne informacje
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Radca prawny/adwokat – ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca
poniedziałki-piątki w godzinach 8:00-12:00

Fundacja Honeste Vivere – ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca
poniedziałki-piątki w godzinach 12:00-16:00

Starostwo Powiatowe w Łęczycy