Modernizacja I piętra Domu Kultury w Łęczycy

03.08.2018
autor: UM Łęczyca (ws)
Modernizacja I piętra Domu Kultury w Łęczycy

25.06.2018r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miasto Łęczyca a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowa dotyczy dofinansowania zadań w ramach Programu Infrastruktura domów kultury i związana jest z pracami modernizacyjnymi Domu Kultury. 157 000,00 zł – tyle wynosi kwota dotacji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Beneficjent: Gmina Miasto Łęczyca

Nazwa projektu: „Modernizacja I piętra budynku Domu Kultury w Łęczycy wraz z kompleksową aranżacją i wyposażeniem Sali wielofunkcyjnej”

Całkowita wartość projektu: 314.000,00 zł.
Kwota dofinansowania: 157.000,00 zł.
Kwota wkładu własnego: 157.000,00 zł.

Stan przed realizacją projektu:

Stan po realizacji projektu