Mieszkanie Plus krokiem w stronę własnego „m”

06.11.2017
autor: UM Łęczyca
Mieszkanie Plus krokiem w stronę własnego „m”
Rząd przygotował propozycję dla Polaków, którzy marzą o własnych czterech kątach. Jeżeli należysz do osób, których dochody uniemożliwiają zakup własnego mieszkania, a wysokość zarobków jednocześnie wyklucza otrzymanie mieszkania od gminy program Mieszkanie Plus powinien Cię zainteresować.

11 września br. powołano do życia Krajowy Zasób Nieruchomości, który będzie odpowiedzialny za działania związane z powstawaniem mieszkań na wynajem z opcją docelowego przeniesienia własności w ramach pakietu Mieszkanie Plus stanowiącego element Narodowego Programu Mieszkaniowego.
– Polska znajduje się w ogonie Europy pod względem liczby mieszkań na 1000 osób. Program Mieszkanie Plus odwróci tę tendencję. Zależy nam na tym, by Polacy mogli podejmować odpowiedzialne decyzje o założeniu rodziny i posiadaniu potomstwa. Wiemy przecież, że gdy nie ma gniazda – nie ma piskląt – mówi Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.
Ideą programu Mieszkanie Plus jest tanie budownictwo społeczne i spółdzielcze. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa chce, by koszt budowy lokalu mieszkalnego nie przekroczył kwoty 2-3 tys. zł za metr kwadratowy, będzie to możliwe, ponieważ nieruchomości budowane będą tylko na gruntach państwowych, przekazanych na preferencyjnych warunkach.
Program oparty będzie na tanim wynajmie mieszkań w wysokości od 10 do 20 zł za m2. Jeśli osoba biorąca udział w programie zadeklaruje chęć dojścia do własności, będzie zobowiązana do płacenia 20% wyższego czynszu. Dzięki temu po 25-30 latach stanie się właścicielem lokalu.
Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości zakłada ogólnodostępność programu Mieszkanie Plus, jednak w sytuacji, gdy liczba zainteresowanych najmem mieszkania będzie wyższa niż liczba mieszkań będą tworzone listy rankingowe. W pierwszej kolejności szansę na Mieszkanie Plus mają mieć m.in. rodziny wielodzietne, osoby o stałych dochodach, zbyt niskich na uzyskanie kredytu hipotecznego, a zarazem zbyt wysokich, by otrzymać mieszkanie socjalne lub komunalne, osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby z niepełnosprawnością lub których dziecko jest niepełnosprawne, a także osoby zmieniające miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki.
Szczegółowe informacje o programie Mieszkanie Plus można znaleźć na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa www.mib.gov.pl oraz na portalu poświęconym programowi www.mieszkanieplus.org.pl.