Miasto przygotuje dokumentację projektową na przebudowę ul. Związku Walki Zbrojnej

14.02.2020
autor: UM Łęczyca (ws)
Miasto przygotuje dokumentację projektową na przebudowę ul. Związku Walki Zbrojnej

Infrastruktura dróg w naszym mieście każdego roku ulega poprawie, ale wiele też wymaga wykonania prac remontowych. Aby zrealizować inwestycję poprzez przeprowadzenie prac budowlanych, konieczna jest dokumentacja projektowa, której posiadanie zwiększa szansę na realizację zadania w przypadku pojawienia się środków finansowych w budżecie Miasta lub możliwości wnioskowania o dotacje zewnętrzne.

Kolejna droga w Łęczycy – Związku Walki Zbrojnej będzie czekać na przebudowę.

11 lutego ogłosiliśmy zapytanie cenowe na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy, obejmującej projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wraz z odwodnieniem, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz projekt stałej organizacji ruchu.

Termin składania ofert upływa 28 lutego br.