Mapa Łęczycy

Projekt pn. „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Łęczyca”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

System Informacji Przestrzennej to szeroko pojęty zbiór informacji o obiektach znajdujących się pod, na oraz nad powierzchnią ziemi, odwzorowanych w geodezyjnym układzie współrzędnych. Jest podstawową bazą wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego. W systemie zawarte będą informacje o terenie, zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, gospodarce wodnej, drogach i innych ważnych obiektach, takich jak: urzędy, zakłady opieki zdrowotnej, apteki, placówki edukacji, zabytki itp.

Opis podstawowych funkcji systemu dostępny jest po uruchomieniu portalu mapowego na pasku funkcyjnym pod ikonką Kliknij na obrazek, aby otworzyć mapę