LVII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

08.12.2021
autor: UM Łęczyca (mk2)
LVII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z  2021 r. poz. 1834) na wniosek Burmistrza Miasta Łęczyca zwołuję LVII Sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 roku (czwartek) o godz.  15:45, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2021 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2021 r.
  4. Zamknięcie sesji.

Proszę o udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Domagała