LIX Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

05.01.2022
autor: UM Łęczyca (mk2)
LIX Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z  2021 r. poz. 1834) zapraszam na  LIX sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się  w dniu 13 stycznia 2022 roku (czwartek) o godz.  16:15, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na rok 2022.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LVIII/333/2021 z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2022-2025.
  7. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Proszę o udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Domagała