LGD „Ziemia Łęczycka” – ruszyły pierwsze nabory!

14.06.2018
autor: UM Łęczyca (mn)
LGD „Ziemia Łęczycka” – ruszyły pierwsze nabory!

Do 25 czerwca br. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny obejmuje rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, rozwój działalności gospodarczej oraz podejmowanie działalności gospodarczej. Wnioski składać należy w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczyca” na placu Tadeusza Kościuszki 33 w Łęczycy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.lgd-ziemialeczycka.pl w zakładce: Realizacje LSR.