LGD „Ziemia Łęczycka” – nabór wniosków na wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

16.09.2021
autor: UM Łęczyca (mk)
LGD „Ziemia Łęczycka” – nabór wniosków na wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Lokalna Grupa Działania ” Ziemia Łęczycka” informuje o zbliżającym się terminie przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie 1

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny:

Rozwój działalności gospodarczej

Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wysokość pomocy przyznana na jedną operację nie może przekroczyć 230 000,00 zł.

Całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: – 230 438,13 € – 921 752,52 zł.

Termin składania wniosków: od dnia 04.10.2021 r. do dnia 25.10.2021 r.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową! https://www.lgd-ziemialeczycka.pl/nabory-2021/ i do biura LGD

Ogłoszenie 2

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 44 355,77 € – 177 423,09 zł.

Termin składania wniosków: od dnia 04.10.2021 r. do dnia 25.10.2021 r.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową! https://www.lgd-ziemialeczycka.pl/nabory-2021/ i do biura LGD.

Zapraszamy

print

Załączniki