„Łęczyca potrafi być eko” – rozpoczynamy akcję ekologiczną

14.01.2020
autor: UM Łęczyca (ws)
„Łęczyca potrafi być eko” – rozpoczynamy akcję ekologiczną

W dniu 6 grudnia 2019 roku pomiędzy Miastem Łęczyca a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została zawarta umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Eko-Łęczyca” – Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez propagowanie walorów miasta oraz edukację w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami.

Na cele z zakresu edukacji ekologicznej Miasto Łęczyca pozyskało dotację w wysokości 62.581,00 zł. Całość realizacji zadania wyniesie 81.953,00 zł. Środki w wysokości 19.372,00 zł zostały zabezpieczone w budżecie Miasta na 2020 rok.

Projekt będzie realizowany do 31.10.2020 roku. Zachęcamy mieszkańców Łęczycy do wzięcia udziału w planowanych zadaniach, o których szczegółowo będziemy informować na naszej stronie internetowej, profilu Facebook oraz na plakatach.

Poniżej informacje dotyczące realizowanego Zadania:

„Eko-Łęczyca” – Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez propagowanie walorów miasta oraz edukację w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami

Wartość zadania: 81.953,00 zł

Wysokość dofinansowania: 62.581,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zakres projektu:

– Inauguracyjna akcja ekologiczna

– konkurs pn. „Przetwórz i wykorzystaj ponownie”

– konkurs ekologiczny na projekt logotypu Eko-Łęczycy

– konkurs ekologiczny Pn.:” Najciekawsze hasło dla Eko – Łęczycy”

– konkurs pn.: „Wykreuj swoją przestrzeń”

– konkurs fotograficzny pn.: „Tworzymy Eko-kalendarz Łęczycy”

– informacje w mediach (audycje radiowe, telewizyjne i prasa, internet)

– Festiwal „Łęczyca potrafi być Eko”

– wykonanie gadżetów oraz wydawnictw (album, mapa, folder)

Uczestnicy projektu odniosą następujące korzyści:

podniesienie wiedzy w aspekcie ochrony środowiska naturalnego, promowanie i nauka selektywnego zbierania odpadów, zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal), zachęcanie mieszkańców do zakładania kompostowników na odpady biodegradowalne, promocja zakupów produktów ekologicznych, uświadamianie mieszkańcom negatywnych skutków spalania odpadów.

www.zainwestujwekologie.pl