Lech Wałęsa Honorowym Obywatelem Łęczycy

29.06.2004
autor: UM Łęczyca

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, radni jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Lechowi Wałęsie. Z projektem takiej uchwały wystąpił Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy.

– W trakcie spotkania z Prezydentem Lechem Wałęsą, które odbyło się w Gdańsku, zaproponowałem panu Prezydentowi przyjęcie tego tytułu. Lech Wałęsa wyraził na to zgodę – mówi Krzysztof Lipiński.

Nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca będzie miało miejsce prawdopodobnie podczas wrześniowych uroczystości związanych z Bitwą nad Bzurą.