Kwalifikacja wojskowa w Powiecie Łęczyckim

16.04.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
Kwalifikacja wojskowa w Powiecie Łęczyckim

Kończy się tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Łęczyckiego. Na podstawie wezwań Burmistrza i Wójtów, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiały się bezpośrednio przed Powiatową Komisją Lekarską, która orzekała o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Pomimo zniesienia powszechnego obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej pozostaje w mocy.

tekst i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Łęczycy