Konsultacje społeczne w sprawie usprawnienia linii kolejowej Łódź – Kutno

10.08.2018
autor: UM Łęczyca (mk)
Konsultacje społeczne w sprawie usprawnienia linii kolejowej Łódź – Kutno

Wykonująca zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca Monika Kilar – Błaszczyk oraz Radni Miasta Łęczyca zapraszają na spotkanie konsultacyjne, w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem studium wykonalności Projektu „Usprawnienie kolejowego połączenia Łódź – Kutno poprzez budowę linii kolejowej lub modernizację istniejącej”, na podstawie umowy nr 60/093/0009/18/Z/I zawartej w dniu 4 czerwca 2018 r. z PKP PLK S.A.

Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy w dniu 3 września 2018 r. o godzinie 15.00. 

Konsultacje będą miały na celu zdefiniowanie potrzeb społecznych w zakresie linii kolejowej nr 16 Zgierz – Kutno oraz nowego połączenia kolejowego Zgierz – Kutno (wzdłuż autostrady A1 przez miejscowość Piątek)

Aby pomóc w zdefiniowaniu potrzeb utworzenia nowego połączenia, będzie można nabyć ankiety dostępne w Biurze Podawczym, Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Wypełnione ankiety prosimy o pozostawienie urzędnikowi biura podawczego.