Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

13.10.2017
autor: UM Łęczyca
Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
W dniu 12 października 2017 roku w łęczyckim Domu Kultury w ramach Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy odbyły się konsultacje społeczne dotyczące utworzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na konsultacje przybyli dyrektorzy łęczyckich placówek oświatowych oraz niewielkie grono rodziców.
 
 
Dyrektorzy przedszkoli przedstawili obecną sytuację w swoich placówkach. Podkreślili brak wolnych miejsc oraz konieczność tworzenia dodatkowych oddziałów. Natomiast dyrektorzy szkół podstawowych zaproponowali utworzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach argumentując możliwością korzystania przez dzieci z udogodnień w szkołach m.in.: sale gimnastyczne i informatyczne. Dodatkowym plusem takiego rozwiązania byłaby możliwość utworzenia grup żłobkowych w przedszkolach.