Komunikat w sprawie punktów wydawania preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

13.10.2022
autor: UM Łęczyca (ws)
Komunikat w sprawie punktów wydawania preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Miasto Łęczyca zostało zaopatrzone w odpowiednią ilość tabletek z jodkiem potasu. Są one przygotowane do dystrybucji w razie konieczności. Zostaną wtedy uruchomione 3 punkty, w których tabletki będą wydawane mieszkańcom.

Zwracamy się do Mieszkańców Miasta Łęczyca o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu stabilnego jodu, w postaci tabletek jodku potasu oraz z tabelą dawkowania.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość, gdzie zgłosić się po preparat.

W przypadku wystąpienia mało prawdopodobnego zdarzenia, jakim jest skażenie radiacyjne, służby państwowe natychmiast powiadomią Mieszkańców wszelkimi dostępnymi kanałami, m.in. za pomocą alertu RCB. Wówczas rozpocznie się uproszczona dystrybucja preparatu bezpośrednio do obywateli.

Każdy Mieszkaniec otrzyma niezbędną liczbę tabletek, zgodnie z potrzebami uwzględniającymi również członków rodziny.

Ponadto zaznaczamy, iż dawkowanie winno odbywać się zgodnie z zaleceniami – szczegóły w załączonym poniżej materiale informacyjnym.

Profilaktyka jodowa

Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się.
Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletki, najlepiej w ciągu 2 godzin od momentu wystąpienia promieniowania. Jednak podanie tabletki w ciągu 8 godzin od momentu promieniowania jest wciąż korzystne.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

  • noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)
  • dzieci od 1 miesiąca do 3 lat 1/2 tabletki (25 mg jodu)
  • dzieci od 3 do 12 lat 1 tabletka (50 mg jodu)
  • osoby od 12 do 60 roku życia 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
  • kobiety w ciąży i karmiące piersią (w każdym wieku) 2 tabletki (100 mg jodu) Wykaz punktów wydawania tabletek jodku potasu dla ludności Miasta Łęczyca: