Komunikat Straży Miejskiej w Łęczycy

15.01.2020
autor: UM Łęczyca (ws)
Komunikat Straży Miejskiej w Łęczycy

Uwaga mieszkańcy !!!

Za nowym blokiem TBS na terenie prywatnym powstaje dzikie wysypisko śmieci, czyli miejsce gdzie nielegalnie składowane są odpady stałe. Przypominamy, że w mieście Łęczyca obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku.

Zgodnie z tym aktem prawnym wszelkie nieczystości stałe najlepiej posegregowane składujemy w przeznaczonych do tego opisanych pojemnikach, które znajdują się w przypisanych do każdej wspólnoty mieszkaniowej i bloku pergolach. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących norm prawnych.

Za niestosowanie się do obowiązujących przepisów grożą sankcje karne.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. DZ.U.2019.2010 tj. z dnia 2019.10.23 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
  • Uchwała Nr LVI/334/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca.                                                              

                                                                              Straż Miejska w Łęczycy