Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach Miasta Łęczyca

05.10.2016
autor: UM Łęczyca

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Gmina Miasto Łęczyca

Nazwa projektu: „Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach Miasta Łęczyca”


Celem bezpośrednim realizowanego projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.

Celem szczegółowym realizacji jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budownictwa mieszkaniowego – komunalnego.

Całkowita wartość projektu: 2.077.515,52 zł.
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.815.381,51 zł.
Kwota dofinansowania: 1.543.074,28 zł.
Kwota wkładu własnego: 534.441,24 zł.


Stan przed realizacją projektu


Stan po realizacji projektu