Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy

08.02.2019
autor: UM Łęczyca (mk)
Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 14 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji  Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

 

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2019 rok.
  3. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Proszę o udział w posiedzeniu

 

                                       Przewodniczący Komisji

                                         Marek Jóźwiak