Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

31.01.2020
autor: UM Łęczyca (ws)
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 6 lutego 2020 roku (czwartek) o godz. 1615 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2019 roku.
  3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2019 roku.
  4. Przedstawienie propozycji zmian w organizacji pracy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy.
  5. Informacja dotycząca działań podejmowanych przez szkoły miejskie w okresie ferii zimowych w styczniu 2020 r.
  6. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
  7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Marek Lisiecki