Kolejne środki dla Łęczycy!

21.12.2017
autor: UM Łęczyca (mn)
Kolejne środki dla Łęczycy!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawiło naszemu miastu piękny prezent. Prawie 6 mln zł otrzyma Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka” na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

– Wielokrotnie spotykałem się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardem Zarudzkim w sprawie naszej LGD na bieżąco informując o aktualnej sytuacji grupy. Do samego końca wierzyłem w sukces. Chociaż początki LGD były ciężkie, jednak ostatecznie LGD „Ziemia Łęczycka” otrzyma wsparcie – mówi senator Przemysław Błaszczyk.

Przypomnijmy. LGD odwołała się od uchwały Komisji Samorządu Województwa Łódzkiego, które odrzuciło przedstawioną strategię. Zabrakło tylko jednego punktu.

– Od początku wiedzieliśmy, że ta ocena jest niesprawiedliwa. Zabezpieczone środki zostały podzielone dla pozostałych grup. Po przejściu całej drogi odwoławczej Sąd przyznał rację LGD i uchylił wspomnianą uchwałę, jednak Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego nie posiadał już funduszy, które zgodnie z decyzją WSA powinna otrzymać LGD „Ziemia Łęczycka” – dodaje senator Przemysław Błaszczyk.

Podczas spotkań z Podsekretarzem Stanu Ryszardem Zarudzkim senator otrzymał zapewnienie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sądu, dodatkowe i niezależne pieniądze trafią do czterech samorządów zrzeszonych w LGD, czyli gmin Łęczyca, Daszyna, Grabów oraz Gminy Miasta Łęczyca.

– Pragnę poinformować, że otrzymałem na spotkaniu z Ministrem Ryszardem Zarudzkim informację, iż LGD „Ziemia Łęczycka ” dostanie piękny prezent pod choinkę – prawie 6 mln zł. Mimo wielu trudności i nieusprawiedliwionej krytyki udało się. Sukces ten należy przypisać samorządom i ich mieszkańcom – podkreśla senator Błaszczyk.

Wachlarz działań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju jest naprawdę szeroki od strefy gospodarczej, przez społeczną po działalność środowiskowo-kulturową. Prawie 6 mln zł zostanie wydatkowanych m.in. na inwestycje, których głównym celem jest utworzenie nowych miejsc pracy, wzrost konkurencyjności oferowanych na rynku towarów i usług, wprowadzenie proekologicznych technologii, rozwój oferty aktywizującej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców, zwiększenie dostępu mieszkańców do podstawowej infrastruktury ochrony środowiska, a także włączenie młodzieży i seniorów w życie społeczne obszaru.

– Pragnę, by gminy Łęczyca, Grabów, Daszyna oraz Gmina Miasto Łęczyca, podobnie jak członkowie innych lokalnych grup działania, miały zapewnione fundusze na rozwój i inwestycje, które przełożą się na poprawę życia ich mieszkańców. Szczególnie ważne jest to, że jesteśmy w trakcie wydatkowania funduszy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czasu jest niewiele, jednak wiem, że samorządy najlepiej jak potrafią wykorzystają otrzymane środki – dodaje senator Przemysław Błaszczyk.

W imieniu społeczności Gminy Miasta Łęczyca oraz Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczycka” serdecznie dziękujemy!

print