Rada Miasta

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

18.09.2017 autor: UM Łęczyca (s)

Zawiadamiam, że w dniu 21 września 2017 roku (czwartek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej pod przewodnictwem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Informacja na temat zatrudnienia, warunków płacy i pracy pracowników pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy. 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycy za okres od stycznia do czerwca 2017 roku. 3. Omówienie i wydanie opinii dot. przeznaczenia środków finansowych na modernizację monitoringu Muzeum w Łęczycy. 4. Opracowanie wniosków i założeń do projektu budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018 w zakresie działań Komisji Sportu i Rekreacji. 5. Informacja na temat

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia

14.09.2017 autor: UM Łęczyca (s)

Zawiadamiam, że w dniu 19 września 2017 roku (wtorek) o godz.16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego nr 31 usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 8 na czas nieoznaczony. 2. Informacja na temat uregulowania stanu prawnego działek przyległych do bloku nr 38 D położonych w Łęczycy przy ul. Belwederskiej. 3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca. 4. Wydanie opinii do projektu

Komisja Sportu i Rekreacji

Komisja Sportu i Rekreacji

30.08.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 5 września 2017 r. (wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Rozpoczęcie posiedzenia. 2. Rozpatrzenie prośby Klubu Sportowego HURTAP Łęczyca dotyczącej wsparcia organizacji Finałów Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-20 w Futsalu. 3. Omówienie działalności Miejskiego Młodzieżowego Klubu Tenisowego w Łęczycy. 4. Sprawozdanie z realizacji w I półroczu 2017 r. imprez sportowych objętych Kalendarzem Imprez Sportowych pod patronatem Burmistrza Miasta Łęczyca przez Wydział Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu oraz przez stowarzyszenia sportowe. 5. Sprawozdanie z realizacji przeprowadzonych w okresie wakacji działań sportowych na terenie miasta Łęczyca. 6. Sprawy różne. 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji. Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Marcin Zasada

Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

23.08.2017 autor: UM Łęczyca

Zapraszam na posiedzenie LV sesji Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady. 4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami. 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miasto Łęczyca za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku. 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2014 – 2018 za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku. 7.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

23.08.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miasto Łęczyca za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku. 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2014 – 2018 za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku. 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania mienia należącego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy.