Rada Miasta

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy

20.08.2021 autor: UM Łęczyca (mk2)

Zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2021 roku (wtorek) o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Komisja Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy

Komisja Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy

19.08.2021 autor: UM Łęczyca (mk)

Zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2021roku (wtorek) o godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

L Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

L Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

07.07.2021 autor: UM Łęczyca (mk2)

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) na wniosek Burmistrza Miasta Łęczyca zwołuję L sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 08 lipca 2021 roku (czwartek) o godz.  16:10, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

24.06.2021 autor: UM Łęczyca (mk2)

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) zapraszam na  XLIX sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się  w dniu 30 czerwca 2021 roku (środa) o godz.  16:10, w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

02.06.2021 autor: UM Łęczyca (mk2)

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 1639, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361 i poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 159, poz. 180, poz. 694 i poz. 981)