Rada Miasta

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

30.10.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 9 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie komisji wspólnej pod przewodnictwem Komisji Gospodarki i Mienia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Informacja na temat planowanego budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. 3. Sprawy różne. 4. Zamknięcie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Wojciech Wojciechowski

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

30.10.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 7 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie komisji wspólnej pod przewodnictwem Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Rozpoczęcie posiedzenia. 2. Omówienie sytuacji związanej z planami budowy Stadionu Miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą. 3. Sprawy różne. 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji. Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Marcin Zasada

LVII Sesja Rady Miejskiej

LVII Sesja Rady Miejskiej

19.10.2017 autor: UM Łęczyca

Zapraszam na posiedzenie LVII Sesji Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 24 października 2017 roku (wtorek) o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady. 4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Łęczyca. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/247/17 Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na niezabudowanych nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Miasta Łęczyca oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Łęczycy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia

Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy

Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy

19.10.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt nr 1. 3. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt nr 2. 4. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

12.10.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 17 października 2017 roku (wtorek) o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej pod przewodnictwem Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Przedstawienie informacji na temat zabezpieczenia systemu przeciwpożarowego i antywłamaniowego w Muzeum w Łęczycy. 2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Łęczyca. 3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Łęczyca. 4. Wydanie opinii w sprawie nabycia na rzecz miasta Łęczyca działek nr 115/1 i