Rada Miasta

Sesja bez kworum

05.12.2003 autor: UM Łęczyca

4 grudnia miała odbyć się kolejna sesja Rady Miasta Łęczyca. Krzysztof Urbański, Przewodniczący Rady Miasta rozpoczął ją o godzinie 10, ale stwierdził brak kworum, które powinno wynosić 8 radnych. Na sali obrad było o tej godzinie tylko 7 radnych. Przewodniczący przesunął obrady o pół godziny, ale i po upływie tego czasu brakowało kworum. W tym wypadku Krzysztof Urbański zakończył obrady zwołując następną sesję na 11 grudnia. – Jestem zbulwersowany faktem, że na obrady nie przybyli radni z klubu „Niezależni”, a więc Andrzej Saganiak, Danuta Domińczak, Małgorzata Caban i Józef Chowaniec, a także Tomasz Pijewski, Waldemar Miksa i Sławomir Biniewicz. Nie usprawiedliwili swojej nieobecności ignorując obrady, a tym samym dali dowód, że nie interesują ich sprawy miasta i ich wyborców –

I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

14.11.2003 autor: UM Łęczyca

13 listopada 2003 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Łęczycy odbyła się inauguracyjna sesja reaktywowanej po kilku latach Młodzieżowej Rady Miasta. O dużej uwadze, jaką władze miejskie i powiatowe przywiązują do spraw młodzieży, świadczy fakt udziału w pierwszym posiedzeniu MRM Krzysztofa Lipińskiego, Burmistrza Łęczycy, Zbigniewa Wojtery, Starosty Powiatu Łęczyckiego, Krzysztofa Urbańskiego, Przewodniczącego Rady Miasta i Krzysztofa Hopaluka, Przewodniczącego Rady Powiatu. Na obrady przybyli także dyrektorzy łęczyckich szkół i opiekunowie samorządów uczniowskich. Ale, najważnieszymi osobistościami byli oczywiście młodzi radni, którzy swoje mandaty zdobyli w trakcie wyborów w poszczególnych szkołach. MRM liczy 15 osób, a w inauguracyjnej sesji wzięło udział 13 młodych radnych. Dwie osoby były nieobecne, ale usprawiedliwione. Po złożeniu uroczystego ślubowania, młodzi radni przystąpili do wyborów przewodniczącego i dwóch

Młodzieżowa Rada Miasta rozpoczyna działania

12.11.2003 autor: UM Łęczyca

Po blisko 3 latach przerwy, w czwartek 13 listopada 2003 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy rozpoczną się obrady Młodzieżowej Rady Miasta. – Podczas mojej poprzedniej kadencji uczyniłem wszystko, aby MRM działała. Działała i odnosiła sukcesy. Nie wiem, jakie były przyczyny, że moi następcy nie przywiązywali uwagi do działalności tego gremium. Młodzież najlepiej zna swoje problemy i chce o nich dyskutować. Jako Burmistrz Łęczycy cieszę się, że ponownie młodzi ludzie znajdą się na sali obrad i będą współpracować z samorządem i władzami miejskimi – mówi Krzysztof Lipiński. Podczas pierwszej sesji młodzi radni złożą uroczyste ślubowanie, oraz wybiorą przewodniczącego i jego zastępców.

Wybory uzupełniające do Rady Miasta

12.11.2003 autor: UM Łęczyca

W związku z rezygnacją jednego z radnych z prac w Radzie Miasta, 7 grudnia 2003 roku odbędą się w Łęczycy wybory uzupełniające. Do 7 listopada, do godziny 24, Miejska Komisja Wyborcza przyjmowała zgłoszenia osób, które zdecydowały się stanąć w szranki wyborcze. Przedstawiamy listę kandydatów do Rady Miasta Łęczyca w okręgu wyborczym nr 1. Nr 1 Halina Małgorzata Wysocka, lat 46, KWW „Nowe Miasto” Nr 2 Maria Janina Liana, lat 44, KWW „MARIOLA”Nr 3 Jerzy Iwiński, lat 48, KWW Jerzego Iwińskiego Nr 4 Janina Irena Wiktorska, lat 41, KWW „Lepsza Przyszłość” Nr 5 Paweł Maciej Kulesza, lat 41, KWW Pawła KuleszyNr 6 Grzegorz Chyliński, lat 29, „Komitet Wyborczy SLD” Nr 7 Andrzej Owczarek, lat 50, KWW Andrzeja Owczarka Nr 8 Sławomir

Radni odrzucili dotację

03.11.2003 autor: UM Łęczyca

Ostatnia sesja Rady Miasta trwała aż 14 godzin. Rozpoczęła się w środę o godzinie 13, a zakończyła w czwartek o godzinie 3 rano. Wiele wskazywało, że sesja może w ogóle nie dojść do skutku, ponieważ na jej rozpoczęcie stawiło się tylko 7 radnych, a więc nie było qworum. Dopiero po kilku minutach na sesję przybył Tomasz Pijewski i Przewodniczący Rady Krzysztof Urbański mógł rozpocząć obrady. W tym momencie nieobecnymi na sesji byli: Waldemar Miksa, Sławomir Biniewicz, Józef Chowaniec, Danuta Domińczak, Małgorzata Caban i Andrzej Saganiak. Pojawili się na sesji w godz. 15.30 – 16 w różny sposób uzasadniając swoją nieobecność. Nieobecność wydawała się bardzo dziwna, bo kto organizuje inne spotkania wiedząc, że w tym dniu odbywają się obrady Rady Miasta.