Rada Miasta

Będzie skwer przy Zamku

26.09.2003 autor: UM Łęczyca

Podczas ostatniej sesji (25 września), radni miejscy podjęli uchwałę o przekazaniu 37 tys. zł na prace związane z modernizacją terenów wokół Zamku Królewskiego w Łęczycy. Modernizowany będzie teren przed wejściem do Zamku i od strony południowej. Przede wszystkim zburzone zostaną szalety miejskie, a obok nich powstanie estetyczny skwer z zielenią, chodnikami, ławeczkami. Wszystko to pozwoli na podniesienie estetyki terenów przy Zamku i stworzenie kolejnego miejsca dla wypoczynku mieszkańców miasta i turystów. Prace rozpoczną się już za kilka dni, a wykonywać je będą pracownicy zatrudnieni na robotach publicznych. – W ten sposób obniżymy koszty związane z modernizacją tego miejsca, a pieniądze przekazane przez Radę Miejską przeznaczone zostaną na zakup niezbędnych materiałów – mówi Krzysztof Lipiński, Burmistrz Miasta.

Łęczyccy radni wybrali wiceprzewodniczącego

26.09.2003 autor: UM Łęczyca

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta (25 września), radni wybrali nowego wiceprzewodniczącego. Został nim Ryszard Łuczak, który otrzymał 8 głosów. Tak więc uzupełniono prezydium rady, w skład którego wchodzą: Krzysztof Urbański, przewodniczący, Waldemar Miksa, wiceprzewodniczący i Ryszard Łuczak, wiceprzewodniczący.

Krzysztof Urbański – Przewodniczącym Rady Miasta

22.09.2003 autor: UM Łęczyca

W przeddzień zaplanowanej na 19 września 2003 roku sesji Rady Miasta, jej przewodniczący Piotr Korneszczuk złożył na ręce wiceprzewodniczącej Danuty Domińczak pismo, w którym oświadczył, że rezygnuje z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej i zrzeka się mandatu radnego. Piotr Korneszczuk nie podał w swoim oświadczeniu przyczyn rezygnacji. W dniu sesji, kilka godzin przed jej rozpoczęciem na ręce wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Urbańskiego wpłynęło pismo Danuty Domińczak, wiceprzewodniczącej Rady Miasta, która poinformowała o rezygnacji z zajmowanej funkcji. – Sytuacja stawała się nadzwyczajna, więc zaproponowano zmiany w porządku obrad. Zmiany miały na celu przeprowadzenie na tej sesji tylko wyborów nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Pozostałe punkty porządku obrad będą dyskutowane na następnej sesji – stwierdzał Krzysztof Urbański, który z racji piastowanej funkcji