Rada Miasta

Wybory uzupełniające do Rady Miasta

12.11.2003 autor: UM Łęczyca

W związku z rezygnacją jednego z radnych z prac w Radzie Miasta, 7 grudnia 2003 roku odbędą się w Łęczycy wybory uzupełniające. Do 7 listopada, do godziny 24, Miejska Komisja Wyborcza przyjmowała zgłoszenia osób, które zdecydowały się stanąć w szranki wyborcze. Przedstawiamy listę kandydatów do Rady Miasta Łęczyca w okręgu wyborczym nr 1. Nr 1 Halina Małgorzata Wysocka, lat 46, KWW „Nowe Miasto” Nr 2 Maria Janina Liana, lat 44, KWW „MARIOLA”Nr 3 Jerzy Iwiński, lat 48, KWW Jerzego Iwińskiego Nr 4 Janina Irena Wiktorska, lat 41, KWW „Lepsza Przyszłość” Nr 5 Paweł Maciej Kulesza, lat 41, KWW Pawła KuleszyNr 6 Grzegorz Chyliński, lat 29, „Komitet Wyborczy SLD” Nr 7 Andrzej Owczarek, lat 50, KWW Andrzeja Owczarka Nr 8 Sławomir

Radni odrzucili dotację

03.11.2003 autor: UM Łęczyca

Ostatnia sesja Rady Miasta trwała aż 14 godzin. Rozpoczęła się w środę o godzinie 13, a zakończyła w czwartek o godzinie 3 rano. Wiele wskazywało, że sesja może w ogóle nie dojść do skutku, ponieważ na jej rozpoczęcie stawiło się tylko 7 radnych, a więc nie było qworum. Dopiero po kilku minutach na sesję przybył Tomasz Pijewski i Przewodniczący Rady Krzysztof Urbański mógł rozpocząć obrady. W tym momencie nieobecnymi na sesji byli: Waldemar Miksa, Sławomir Biniewicz, Józef Chowaniec, Danuta Domińczak, Małgorzata Caban i Andrzej Saganiak. Pojawili się na sesji w godz. 15.30 – 16 w różny sposób uzasadniając swoją nieobecność. Nieobecność wydawała się bardzo dziwna, bo kto organizuje inne spotkania wiedząc, że w tym dniu odbywają się obrady Rady Miasta.

Nowe pojemniki na łęczyckich ulicach

03.10.2003 autor: UM Łęczyca

Już w najbliższym czasie na łęczyckich ulicach pojawią się nowe pojemniki na śmieci, które służyć będą selektywnej zbiórce odpadów. Rada Miasta przeznaczyła na ten cel ponad 11 tys. zł. Radni miejscy przyjęli tym samym propozycję samorządowców powiatowych, którzy przygotowali projekt segregacji odpadów we wszystkich gminach. Mamy nadzieję, że dzięki zakupowi nowych kontenerów miasto stanie się jeszcze bardziej czyste i estetyczne.

Radni założyli klub

30.09.2003 autor: UM Łęczyca

Czterech łęczyckich radnych miejskich założyło klub. Do klubu, który został nazwany „Niezależni” należą następujące osoby: Andrzej Saganiak, Danuta Domińczak, Małgorzata Caban i Józef Chowaniec.

Będzie skwer przy Zamku

26.09.2003 autor: UM Łęczyca

Podczas ostatniej sesji (25 września), radni miejscy podjęli uchwałę o przekazaniu 37 tys. zł na prace związane z modernizacją terenów wokół Zamku Królewskiego w Łęczycy. Modernizowany będzie teren przed wejściem do Zamku i od strony południowej. Przede wszystkim zburzone zostaną szalety miejskie, a obok nich powstanie estetyczny skwer z zielenią, chodnikami, ławeczkami. Wszystko to pozwoli na podniesienie estetyki terenów przy Zamku i stworzenie kolejnego miejsca dla wypoczynku mieszkańców miasta i turystów. Prace rozpoczną się już za kilka dni, a wykonywać je będą pracownicy zatrudnieni na robotach publicznych. – W ten sposób obniżymy koszty związane z modernizacją tego miejsca, a pieniądze przekazane przez Radę Miejską przeznaczone zostaną na zakup niezbędnych materiałów – mówi Krzysztof Lipiński, Burmistrz Miasta.